DJ28B-Ống mềm vỏ bện nối đầu Sprinkler

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 

Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15

Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm D28, đầu kết nối D25, đầu ra D15. Chiều dài ống mềm: 700mm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM). Model : DJ28B-700 Manufacturable length : 700mm. (36” ) outlet : 1/2” or 3/4”. Hose...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ28B1000 200psi (FM). Model : DJ28B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ28B1200 200psi (FM) Model : DJ28B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ28B1500 200psi (FM). Model : DJ28B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ28B1800 200psi (FM). Model : DJ28B-1800 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm áp lực 14bar/200psi (UL/FM). Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 12bar ( FM/UL) Dây mềm nối sprinkler dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL) hãng...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox

Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2”  1200mm, 12bar chứng chỉ Có vỏ bện Inox Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL

Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm,  12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 12bar FM UL          ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM

Dây mềm DN25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 , 1000mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm Dn25 ( 1” )  có vỏ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar FM /UL
Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar FM /UL

Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm( hay 1,5m) Loại ống mềm DJ28UB-1500, DJ28UB-1200, DJ28UB-1000, DJ28UB-700 Kích...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ28UB ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ28UB: Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ28B

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 

Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15

Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm D28, đầu kết nối D25, đầu ra D15. Chiều dài ống mềm: 700mm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM). Model : DJ28B-700 Manufacturable length : 700mm. (36” ) outlet : 1/2” or 3/4”. Hose...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ28B1000 200psi (FM). Model : DJ28B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ28B1200 200psi (FM) Model : DJ28B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ28B1500 200psi (FM). Model : DJ28B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ28B1800 200psi (FM). Model : DJ28B-1800 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm áp lực 14bar/200psi (UL/FM). Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 12bar ( FM/UL) Dây mềm nối sprinkler dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL) hãng...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox

Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2”  1200mm, 12bar chứng chỉ Có vỏ bện Inox Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL

Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm,  12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 12bar FM UL          ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM

Dây mềm DN25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 , 1000mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm Dn25 ( 1” )  có vỏ...
(more)

Xem chi tiết
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm( hay 1,5m) Loại ống mềm DJ28UB-1500, DJ28UB-1200, DJ28UB-1000, DJ28UB-700 Kích...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ28UB ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ28UB: Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu...
(more)

Xem chi tiết

Đầu Phun Sprinkler

Đầu phun sprinkler quay lên, quay xuống các loại
Đầu phun sprinkler quay lên, quay xuống các loại

Đầu phun chữa cháy sprinkler – Là chủ một doanh nghiệp, một cửa hàng bách hóa hoặc một nhà kho, lửa là cơn ác mộng...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun nước chữa cháy(sprinkler/flexible)
Đầu phun nước chữa cháy(sprinkler/flexible)

Các loại đầu phun nước chữa cháy Về cơ bản có hai loại đầu phun nước chữa cháy, mặt dây chuyền hoặc giấu, có thể...
(more)

Xem chi tiết
Cấu tạo hệ thống chữa cháy nước(sprinkler)
Cấu tạo hệ thống chữa cháy nước(sprinkler)

Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước ( đầu phun sprinkler) Nhiệt độ Màu của rượu lỏngbên trong bóng đèn °...
(more)

Xem chi tiết
Các hệ thống chữa cháy bằng nước (sprinkler)
Các hệ thống chữa cháy bằng nước (sprinkler)

Hệ thống ống ướt Với một biên độ rộng, các hệ thống phun nước đường ống ướt được lắp đặt thường xuyên...
(more)

Xem chi tiết
Quy định hệ thống chữa cháy bằng nước
Quy định hệ thống chữa cháy bằng nước

Quy định của hệ thống chữa cháy nước ( Flexible hos sprinkler Daejin korea) – tiêu chuẩn Quy định tại Hoa Kỳ về hệ...
(more)

Xem chi tiết
Hệ thống chữa cháy nước (Sprinkler/Flexible)
Hệ thống chữa cháy nước (Sprinkler/Flexible)

Hệ thống phun nước chữa cháy  Hệ thống phun nước chữa cháy là một phương pháp phòng cháy chữa cháy tích cực , bao...
(more)

Xem chi tiết
Hệ thống chữa cháy Sprinkler
Hệ thống chữa cháy Sprinkler

Hệ thống chữa cháy Sprinkler – bao gồm ống mềm nối đầu phun sprinkler Hệ thống chữa cháy Sprinkler là hệ thống chữa...
(more)

Xem chi tiết
Sprinkler và những điều cần biết về chữa cháy
Sprinkler và những điều cần biết về chữa cháy

Sprinkler là gì  ? Hiện nay với công nghệ phòng cháy và chữa cháy ngày một tiên tiến thì những dụng cụ chữa cháy đã được...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc
Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc

Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc- loại đầu phun hở và các đầu phun khác như : Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc
Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc

Đầu phun sprinkler loại quay lên- Hàn quốc Đầu phun sprinkler hàn quốc quay lên loại 68 độ C và 93 độ C và 105 độ C Working...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C và loại 93 độ C Working Temperature 72˚C 105˚C Maximum...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 93 độ C
Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 93 độ C

Đầu phun sprinkler hàn quốc 93 độ C Đầu phun sprinkler hàn quốc 93 độ C Working Temperature 72˚C 105˚C Maximum Ambient...
(more)

Xem chi tiết
Đầu phun sprinkler hàn quốc Loại Quay lên
Đầu phun sprinkler hàn quốc Loại Quay lên

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại quay xuống 68 độ C và loại 93 độ C Đầu phun sprinkler Hàn quốc loại quay xuống, đầu phun...
(more)

Xem chi tiết

Khớp nối mềm Inox

Khớp nối mềm inox giãn – Nở ( chống rung )
Khớp nối mềm inox giãn – Nở ( chống rung )

SPECIFICATION Working medium: Steam, Gas, Oil, Cold / Hot water Single type and Double type Pressure Rating: PN16 / PN25   Burst Pressure: 45 Bar   Working...
(more)

Xem chi tiết
Khớp Nối Mềm Inox 304–Inox 316 mặt bích
Khớp Nối Mềm Inox 304–Inox 316 mặt bích

Khớp nối mềm Inox là khớp nối bằng  Inox, với kiểu nối ren hoặc mặt bích cho khớp, nhưng mặt bích vẫn là phổ biến...
(more)

Xem chi tiết
Các loại khớp nối mềm Inox ( Chống rung)
Các loại khớp nối mềm Inox ( Chống rung)

Khớp nối mềm inox nối bích Kết nối mặt bích inox tiêu chuẩn: JIS 10K, BS PN10, BS PN16 Kết nối mặt bích thép mạ kẽm tiêu...
(more)

Xem chi tiết
Khớp nối mềm Inox loại mặt bích (Chống rung)
Khớp nối mềm Inox loại mặt bích (Chống rung)

Khớp nối mềm Inox là khớp nối bằng  Inox, với kiểu nối ren hoặc mặt bích cho khớp, nhưng mặt bích vẫn là phổ biến...
(more)

Xem chi tiết
Cấu tạo khớp nối mềm inox ( chống rung)
Cấu tạo khớp nối mềm inox ( chống rung)

Khớp nối mềm Inox là khớp nối bằng  Inox, với kiểu nối ren hoặc mặt bích cho khớp, nhưng mặt bích vẫn là phổ biến...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler và ống mềm gas
Ống mềm nối đầu phun sprinkler và ống mềm gas

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler và ống mềm Gas Tiêu chuẩn Thông số cơ bản của ống mềm nối đầu phun – DAEJIN Loại...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler và ống mềm gas
Ống mềm nối đầu phun sprinkler và ống mềm gas

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler và ống mềm Gas Tiêu chuẩn Thông số cơ bản của ống mềm nối đầu phun – DAEJIN Loại...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối sprinkler và ống mềm gas tiêu chuẩn
Ống mềm nối sprinkler và ống mềm gas tiêu chuẩn

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler và ống mềm Gas Tiêu chuẩn Thông số cơ bản của ống mềm nối đầu phun – DAEJIN Loại...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1000

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm.
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm.

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm. Chiều dài ống mềm D25: 1000mm (1m) Áp lực ống mềm D25: 14bar, 200psi Mã hiệu...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar – có kiểm định pccc bởi cục PCCC Việt Nam Một...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 14bar
Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 14bar

Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 12bar. Model: DJ25UB-1000 Hose: Type Unbraid Inox. Pressure: 14kg/cm2 ( 14bar ) , 200psi. Made in : Daejin Sanup Co...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 12kg/cm2.  Model: DJ25UB-1000 Pressure: 14bar. Type: Unbraid Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam / Korea). Flexible...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi
Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi

Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi.  Model: DJ25UB1000 Lenght : 1000mm . Type: Unbraid Pressure : 200psi . 1. Tubular flexible tube 2. Reduce 3. Nipple 4. Slip...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- Daejin
Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- Daejin

Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- hãng Daejin Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 175psi,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.

Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI

Dây mềm Inox DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB . Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB Dây...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15 dài 1000mm 16bar DJ25UB1000
Dây mềm nối sprinkler DN15 dài 1000mm 16bar DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000 Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox DN25 (1”) nối đầu phun sprinkler, 1000mm , UL, 14kg/cm2
Dây mềm inox DN25 (1”) nối đầu phun sprinkler, 1000mm , UL, 14kg/cm2

Dây mềm (1”) DN25 nối đầu phun sprinkler, áp lực 12bar UL dài 1000mm, LPCB, UL, KFI, MSA Dây mềm inox DN25 (1”) nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX kết nối đầu phun chữa cháy – DJ25UB1000
Dây mềm INOX kết nối đầu phun chữa cháy – DJ25UB1000

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1000 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 1000mm,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1000
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1000

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1000 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 1000mm,...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000 dài 1m
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000 dài 1m

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1000 dài 1000mm hay 1m Ống mềm nối đầu phun sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Ống Inox kết nối đầu phun sprinkler – DJ25UB – Hàn Quốc
Ống Inox kết nối đầu phun sprinkler – DJ25UB – Hàn Quốc

Ống inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1000 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối...
(more)

Xem chi tiết
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Hàn quốc
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Hàn quốc

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Daejin Hàn quốc Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu phun tùy...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1000
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây mềm) inox...
(more)

Xem chi tiết
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1000
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây mềm) inox...
(more)

Xem chi tiết
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1000MM
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1000MM

Ống mềm nối đầu phun sprinkler- hãng Daejin Hàn quốc – Đạt chứng chỉ UL, FM, LPCB, KFI Hệ thống chữa cháy bằng nước tự...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB-1000
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB-1000

Ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1000 – Korea Loại ống mềm DJ25UB- 1000 Kích thước : ...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1000
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1000

Ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1000 – Korea ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Tính năng của ông mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1000
Tính năng của ông mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1000

Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler : với sáng chế và khắc phục về các nhược điểm của thi công khi...
(more)

Xem chi tiết
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1000
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1000

Đối tượng áp dụng Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin- Korea : Với tính chất : công dụng ứng dụng rộng rãi, thi...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1000
Lắp đặt Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1000

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1000:   Hướng dẫn lắp đặt ống mềm...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1200

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1200mm.
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1200mm.

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1200mm. ống mềm D25 dài : 1200mm (1.2m) Áp lực ống mềm D25: 14bar, 200psi Mã hiệu...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar- có kiểm định pccc và được dán tiêm kiểm định pccc Ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 175psi – 12kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1200mm Pressure: 200psi Made...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1200mm Pressure: 14kg/cm2 Made in : Daejin...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar
Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar

Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar. ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Pressure: 14BAR Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam /...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL. Dây mềm hãng Daejin nối sprinkler DN15 Chiều dài dây mềm Daejin : 1200mm Model...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.

Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1200mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.

Dây mềm Inox DJ25UB-1200 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1200mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL

Dây mềm nối sprinkler 1” 1200mm, 14kg/cm2 14bar, 16bar UL Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1200mm, 14kg/cm2 hoặc 14bar, UL...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL
Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL

Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 700mm, 16kg/cm2 UL Dây mềm inox 1” nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN20 (3/4”) nối đầu phun 14bar/200Psi UL dài 1200mm
Dây mềm DN20 (3/4”) nối đầu phun 14bar/200Psi UL dài 1200mm

Dây mềm Inox DN20 (3/4” inch) nối đầu phun chữa sprinkler, áp lực 14bar/200Psi UL dài 1200mm, 16bar – LPCB, 175psi- UL, KFI,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX kết nối đầu phun sprinkler – DJ25Ub1200
Dây mềm INOX kết nối đầu phun sprinkler – DJ25Ub1200

Bộ dây mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB1200 chiều dài dây mềm: 1200mm, bao gồm : dây mềm, thanh bar, kẹp thanh , kẹp trung...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200
Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1200 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 1200mm,...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB1200 dài 1,2m
Ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB1200 dài 1,2m

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1200 dài 1200mm hay 1,2m Ống mềm nối đầu phun...
(more)

Xem chi tiết
Ống inox dẻo kết nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200 Hàn Quốc
Ống inox dẻo kết nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200 Hàn Quốc

Ống  inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1200 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu phun...
(more)

Xem chi tiết
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler – DJ25UB1200 – Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler – DJ25UB1200 – Korea

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1200 Một bộ bao gồm: ống nối mềm...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1200
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1200 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1200
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1200 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1200mm
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1200mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler- hãng Daejin Hàn quốc – Đạt chứng chỉ UL, FM, LPCB, KFI Hiện nay tại các công trình lớn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm( hay 1,2m)
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm( hay 1,2m)

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1200mm( hay 1,2m) Loại ống mềm DJ25UB-1200 Kích thước  : 1200mm Model :DJ25UB-1200 Một...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1200
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1200

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1200 ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1200
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1200

Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler : với sáng chế và khắc phục về các nhược điểm của thi công khi...
(more)

Xem chi tiết
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1200
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1200

Đối tượng áp dụng Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin model DJ25UB-1200- Korea : Với tính chất : công dụng ứng dụng...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1200
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1200

Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1200 Sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler được...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1500

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm.
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm.

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm. ống mềm D25 dài : 1500mm (1.5m) ống mềm hoat động D25: 14bar, 200psi ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar- có kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định bởi cục PCCC Ống...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 200psi Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar 
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar 

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 14bar Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 14kg/cm2 Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 200psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 200psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 175psi UL. Model chính của Dây mềm Daejin tiêu chuẩn UL : DJ25UB1500 Model chính của...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.

Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1500mm . Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar

Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1500mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB
Dây mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB

Dây mềm hay Ống mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB, chứng chỉ UL, KFI, FM, MSA cho hãng Daejin Flexible hose sprinkler.  Dây...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox DN25 ( 1” ) nối sprinkler, 1500mm, 16kg/cm2 UL
Dây mềm inox DN25 ( 1” ) nối sprinkler, 1500mm, 16kg/cm2 UL

Dây mềm inox DN25 ( 1” ) nối sprinkler, 1500mm, 16kg/cm2 chứng chỉ UL LPCB, DJ25UB-1500 Dây mềm inox DN25 ( 1” ) nối sprinkler,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1500
Dây mềm INOX kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1500

Bộ dây mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB1500 chiều dài dây mềm: 1500mm, bao gồm : dây mềm, thanh bar, kẹp thanh , kẹp trung...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX nối đầu phun sprinkler – DJ25UB1500
Dây mềm INOX nối đầu phun sprinkler – DJ25UB1500

Bộ dây mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB1200 chiều dài dây mềm: 1200mm, bao gồm : dây mềm, thanh bar, kẹp thanh , kẹp trung...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500 dài 1500mm (1,5m)
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500 dài 1500mm (1,5m)

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1500 dài 1500mm hay 1,5m Ống mềm nối đầu phun...
(more)

Xem chi tiết
Ống inox kết nôi đầu phun chữa cháy DJ25UB1500- Korea
Ống inox kết nôi đầu phun chữa cháy DJ25UB1500- Korea

Ống inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1500 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu phun...
(more)

Xem chi tiết
Ống dẻo Inox DJ25UB1500 kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy
Ống dẻo Inox DJ25UB1500 kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1500 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1500
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1500 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1500
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1500 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1500mm
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1500mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler- hãng Daejin Hàn quốc – Đạt chứng chỉ UL, FM, LPCB, KFI Hiện nay tại các công trình lớn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy hãng Daejin loại 1,5m
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy hãng Daejin loại 1,5m

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm( hay 1,5m) Loại không vỏ bện: Kích thước  : 1500mm Model :DJ25UB-1500 Một...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500 ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1500

Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1500 : với sáng chế và khắc phục về các...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun spinkler DJ25UB-1500
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun spinkler DJ25UB-1500

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1500:   Hướng dẫn lắp đặt ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1500
Áp dụng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1500

Đối tượng áp dụng Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin model DJ25UB-1500- Korea : Với tính chất : công dụng ứng dụng...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1800

Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm
Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm

Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm. ống mềm Sprinkler D25 dài : 1800mm (1.8m) ống mềm Sprinkler D25: 14bar,...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar- có kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định bởi cục PCCC...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar (Daejin ) – 200psi – có kiểm định PCCC của cục PCCC Việt Nam Model: DJ25UB-1800 Hose:...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 200Psi
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 200Psi

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 175Psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 200psi / 14bar New sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2 ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Type; Unbraid Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 14kg/cm2. New...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 200psi Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL
Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL

Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL. Model sản phẩm Daejin : DJ25UB1800 (UL) Model sản phẩm Daejin : DJ25B1800 (FM) Chiều...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar-1800mm.
Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar-1800mm.

Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1800mm . Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Dn25 Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm
Dây mềm Dn25 Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm

Dây mềm Inox DJ25UB-1800 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -700 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB.- Daejin Sanup co – DJ25UB1800 Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB
Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB , DJ25UB1800 Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB ,  DJ25UB1800 Dây...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1800
Dây mềm INOX kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1800

Dây mềm INOX nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – DJ25UB1800 Chiều dài ống mềm: 1,8m Báo gồm : Thanh Bả, Dây mềm inox, kẹp...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – DJ25UB1800
Dây mềm INOX nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – DJ25UB1800

Dây mềm INOX nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – DJ25UB1800 Chiều dài ống mềm: 1,8m Báo gồm : Thanh Bả, Dây mềm inox, kẹp...
(more)

Xem chi tiết
Ống inox dẻo kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1800 Korea
Ống inox dẻo kết nối sprinkler chữa cháy – DJ25UB1800 Korea

Ống inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1800 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối...
(more)

Xem chi tiết
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler- DJ25UB1800- Korea
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler- DJ25UB1800- Korea

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB1800 Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1800
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1800

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1800 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1800
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25UB-1800

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY DJ25UB-1800 * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây...
(more)

Xem chi tiết
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1800mm
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – Daejin 1800mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler- hãng Daejin Hàn quốc – Đạt chứng chỉ UL, FM, LPCB, KFI Hiện nay tại các công trình lớn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm( hay 1,8m)
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm( hay 1,8m)

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm( hay 1,8m) Loại ống mềm DJ25UB-1800 Kích thước  : 1800mm Model :DJ25UB-1800 Một...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun hãng daejin DJ25UB-1800
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun hãng daejin DJ25UB-1800

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-1800 ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1800
Tính năng của ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1800

Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1800 : với sáng chế và khắc phục về các...
(more)

Xem chi tiết
Áp dụng ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin DJ25UB-1800
Áp dụng ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin DJ25UB-1800

Đối tượng áp dụng Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin model DJ25UB-1800- Korea : Với tính chất : công dụng ứng dụng...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1800
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler mã hiệu DJ25UB-1800

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-1800:   Hướng dẫn lắp đặt ống mềm...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-700

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm. ống mềm D25, nối đầu phun Sprinkler D15, chiều dài 700mm, hay 0,7m ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin – áp lực 14bar Một bộ gồm: ống mềm dài 700mm Chất liệu Inox Áp...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC. chiều dài: 700mm Áp lực hoạt động; 12bar với loại...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 LPCB
Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 LPCB

Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 UL /LPCB Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Rated Pressure, psig : 200psi, Type: Unbraid Nom....
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 14bar
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 14bar

Flexible Sprinkler hose 25A/20A/15A : 700mm 14bar Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi

Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi UL. Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL ( Unbraid)
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL ( Unbraid)

Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL. Manufacturable length : 700mm outlet : 1/2” or 3/4” Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL

Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL. Dây mềm hãng Daejin ( Dây mềm Daejin / Ống mềm Daejin) Kết nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm

Dây mềm dài 700mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 700mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB/...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 700mm UL
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 700mm UL

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (14bar) 700mm UL Sản phẩm dây mềm nối đầu phun sprinkler có 2 loại của tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LBCP
Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LBCP

Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LPCB                                                   Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy DJ25UB700
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy DJ25UB700

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB700 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 700mm,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Flexible
Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Flexible

Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler loại 700mm Bộ sản phẩm Dây mềm Inox dẻo kết nối đầu phun sprinkler Dài 700mm, Gồm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB700 loại 70cm/700mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB700 loại 70cm/700mm

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB700 dài 700mm hay 0.7m Ống mềm nối đầu phun sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Ống inox dẻo kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy Daejin
Ống inox dẻo kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy Daejin

Ống inox dẻo kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Hàn quốc Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu phun tùy kích thước...
(more)

Xem chi tiết
Ống dẻo kết nối đầu phun sprinkler loại 70cm- Hàn Quốc
Ống dẻo kết nối đầu phun sprinkler loại 70cm- Hàn Quốc

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Hàn quốc Một bộ bao gồm: ống nối mềm nối đầu phun tùy kích thước...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler DJ25UB-700
Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler DJ25UB-700

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM (DÂY MỀM ) INOX NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY * Thông số kỹ thuật ống mềm(dây mềm) inox...
(more)

Xem chi tiết
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy 700mm
Bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy 700mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY * Thông số kỹ thuật ống mềm nối đầu chữa cháy loại...
(more)

Xem chi tiết
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – daejin 700mm
Lựa chọn ống mềm nối đầu phun sprinkler – daejin 700mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler- hãng Daejin Hàn quốc – Đạt chứng chỉ UL, FM, LPCB, KFI Hiện nay tại các công trình lớn...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng daejin DJ25UB-700
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng daejin DJ25UB-700

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin: sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler được lắp...
(more)

Xem chi tiết
Áp Dụng của Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-700
Áp Dụng của Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-700

Đối tượng áp dụng Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ25UB-700- Korea : Một số ví dụ ứng dụng lắp...
(more)

Xem chi tiết
Tính năng Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-700
Tính năng Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB-700

Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler : Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun sprinkler có tính năng triệt tiêu...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm ống mềm nối đầu phun sprinkler : DJ25UB-700
Đặc điểm ống mềm nối đầu phun sprinkler : DJ25UB-700

Ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng Daejin mã hiệu  DJ25UB-700 – Korea ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler loại 700mm ( hay 70cm)
Ống mềm nối đầu phun sprinkler loại 700mm ( hay 70cm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY- NHẬP KHẨU HÀN QUỐC * Thông số kỹ thuật ống mềm nối...
(more)

Xem chi tiết

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1800 Manufacturable length : 1800mm. (72” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). 
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). 

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). 
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). 

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ25B700 175psi (UL/FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ25B700 175psi (UL/FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type DJ25B. The Genie System new sprinkler connection piping is 700/1000/1200/1500 / 1800mm hose length Braid and Unbraid...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)\ sản phẩm có kiểm định pccc- được dán tem kiểm định PCCC...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM) được dán tem kiểm định PCCC bởi cục PCCC Việt Nam Dây mềm...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin dài...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 12bar/175psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 12bar/175psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 12bar/175psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox

Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2”  1200mm, 12bar chứng chỉ Có vỏ bện Inox Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL

Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm,  12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 12bar FM UL          ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM

Dây mềm DN25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 , 1000mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm Dn25 ( 1” )  có vỏ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar FM /UL
Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar FM /UL

Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler DN25 , 700mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm có vỏ bọc inox nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 dài 1800mm (FM)
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 dài 1800mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1800 loại Dây mềm dài 1800mm Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1500 – 1500mm (FM)
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1500 – 1500mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1500 loại Dây mềm dài 1500mm Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1500...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 – 1200mm (FM)
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 – 1200mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1200 loại Dây mềm dài 1200mm Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1000- 1000mm (FM)
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1000- 1000mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1000 loại Dây mềm dài 1000mm Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1000...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B700 – 700mm (FM)
Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B700 – 700mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B700 loại Dây mềm dài 700mm Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B700...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B2000 dài 2000mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B2000 dài 2000mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B2000 loại Ống mềm dài 2000mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1800 dài 1800mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1800 dài 1800mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1800 loại Ống mềm dài 1800mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1500 dài 1500mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1500 dài 1500mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1500 loại Ống mềm dài 1500mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1200 dài 1200mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1200 dài 1200mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1200 loại Ống mềm dài 1200mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1000 dài 1000mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B1000 dài 1000mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1000 loại dài 1000mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1000...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B700 loại dài 700mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler (FM) DJ25B700 loại dài 700mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B700 loại dài 700mm Ống mềm nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B700...
(more)

Xem chi tiết
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết

Phụ kiện ống mềm nối đầu phun Sprinkler

ACCESSORY FLEXIBLE SPRINKLER DROPS – DAEJIN
ACCESSORY FLEXIBLE SPRINKLER DROPS – DAEJIN

Accessory Flexible sprinkler Daejin Drop Center bracket The sprinkler head is connected to a reducer, which is a kind of pipe nipple, which is used...
(more)

Xem chi tiết
Nút và miếng đệm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler
Nút và miếng đệm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler

Nút và miếng đệm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler. Chất liệu : Miếng đệm – DJ25UB,DJ25B, DJ28B, DJ32B-C Vật liệu...
(more)

Xem chi tiết
Thanh treo ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin
Thanh treo ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin

Thanh treo ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin. Chất liệu : Thép mạ kẽm Kích thước : 25”/ 650mm. 700mm, 1000mm. 1300mm,...
(more)

Xem chi tiết
Reducer & Nipple Giảm và măng xông cho ống mềm nối đầu phun
Reducer & Nipple Giảm và măng xông cho ống mềm nối đầu phun

Reducer & Nipple Giảm và măng xông cho ống mềm nối đầu phun sprinkler Chất liệu: thép không gỉ mạ kẽm Kích thước : 1/2inch...
(more)

Xem chi tiết
Đai kẹp trung tâm B-CC-B kẹp ống mềm nối đầu phun sprinkler
Đai kẹp trung tâm B-CC-B kẹp ống mềm nối đầu phun sprinkler

Đai kẹp  (B-CC-B) Ống inox dẻo nối đầu phun Sprinkler Sản phẩm mã hiệu : B-CC-B, B-COT Chất liệu : Thép Cacbon  mạ kẽm Kích...
(more)

Xem chi tiết
Đai kẹp B-EOT-S loại một chạm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler
Đai kẹp B-EOT-S loại một chạm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler

Đai kẹp  (B-EOT-S) Ống inox dẻo nối đầu phun Sprinkler Sản phẩm mã hiệu : B-EOT-S Chất liệu : Thép Cacbon  mạ kẽm Kích...
(more)

Xem chi tiết
Đai kẹp(B-ES-B) Ống inox dẻo mềm nối đầu phun sprinkler
Đai kẹp(B-ES-B) Ống inox dẻo mềm nối đầu phun sprinkler

Đai kẹp  (B-ES-B) Ống inox dẻo nối đầu phun Sprinkler Sản phẩm mã hiệu : B-ES-B Chất liệu : Thép Cacbon  mạ kẽm Kích thước:...
(more)

Xem chi tiết

Tài liệu lắp đặt ống mềm Sprinkler

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FLEXIBLE DAEJIN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FLEXIBLE DAEJIN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS Daejin’s brackets are very easy and simple to install with flexible sprinkler joints to suspended ceiling. Its open cap design...
(more)

Xem chi tiết
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1800
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1800

Pressure loss & equivalent length of Daejin flexible sprinkler hose drop DJ25ub-1800 Summary of pressure loss & equivalent length for 1800 mm flexible...
(more)

Xem chi tiết
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1500
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1500

Pressure loss & equivalent length of Daejin flexible sprinkler hose drop DJ25ub-1500 Summary of pressure loss & equivalent length for 1500 mm flexible...
(more)

Xem chi tiết
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1200
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1200

Pressure loss & equivalent length of Daejin flexible sprinkler hose drop Summary of pressure loss & equivalent length for 1200 mm flexible hose...
(more)

Xem chi tiết
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1000
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 1000

Pressure loss & equivalent length of Daejin flexible sprinkler hose drop Summary of pressure loss & equivalent length for 1000 mm flexible hose...
(more)

Xem chi tiết
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 700
TECHNICAL SPECIFICATIONS DJ25UB – 700

FRICTION LOSS DATA Pressure loss & equivalent length of Daejin flexible sprinkler hose drop Summary of pressure loss & equivalent length for 700...
(more)

Xem chi tiết
Thông số kỹ thuật của ống mềm nối đầu phun sprinkler
Thông số kỹ thuật của ống mềm nối đầu phun sprinkler

Flexible Sprinkler Drops GENIE SYSTEMS Flexible Sprinkler Drops Appliance Standards Unbraided Flexible Sprinkler Connection Data Sheet GENIE SYSTEMS Flexible...
(more)

Xem chi tiết
Hướng dẫn lắp đặt ống inox dẻo nối đầu phun sprinkler
Hướng dẫn lắp đặt ống inox dẻo nối đầu phun sprinkler

Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler : Sản phẩm đai kẹp của Ống mềm nối đầu phun hãng Daejin được...
(more)

Xem chi tiết
Cattalog Hướng dẫn lắp đặt thông số ống mềm nối đầu phun
Cattalog Hướng dẫn lắp đặt thông số ống mềm nối đầu phun

Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler : Sản phẩm đai kẹp của Ống mềm nối đầu phun hãng Daejin được...
(more)

Xem chi tiết
Hướng dẫn lắp đặt Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin
Hướng dẫn lắp đặt Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin

Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler : Sản phẩm đai kẹp của Ống mềm nối đầu phun hãng Daejin được...
(more)

Xem chi tiết

Van Búa nước

Van giảm chấn hàn quốc DN200 Áp lực 10K 200A
Van giảm chấn hàn quốc DN200 Áp lực 10K 200A

Van giảm chấn hàn quốc DN200 Áp lực 10K (200A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN150 Áp lực 10K 150A
Van giảm chấn hàn quốc DN150 Áp lực 10K 150A

Van giảm chấn hàn quốc DN150 Áp lực 10K (150A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN125 Áp lực 10K 125A
Van giảm chấn hàn quốc DN125 Áp lực 10K 125A

Van giảm chấn hàn quốc DN125 Áp lực 10K (125A) Van giảm chấn hàn quốc DN125 Áp lực 10K (125A) Van giảm chấn hàn quốc DN125 Áp...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN100 Áp lực 10K 100A
Van giảm chấn hàn quốc DN100 Áp lực 10K 100A

Van giảm chấn hàn quốc DN100 Áp lực 10K (100A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN80 Áp lực 10K (80A)
Van giảm chấn hàn quốc DN80 Áp lực 10K (80A)

Van giảm chấn hàn quốc DN80 Áp lực 10K (80A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)
Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN50 Áp lực 10K (50A)
Van giảm chấn hàn quốc DN50 Áp lực 10K (50A)

Van giảm chấn hàn quốc DN50 Áp lực 10K (50A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN40 Áp lực 10K (40A)
Van giảm chấn hàn quốc DN40 Áp lực 10K (40A)

Van giảm chấn hàn quốc DN40 Áp lực 10K (40A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để...
(more)

Xem chi tiết
Van giảm chấn hàn quốc DN32 Áp lực 10K (32A)
Van giảm chấn hàn quốc DN32 Áp lực 10K (32A)

Van giảm chấn hàn quốc DN32 Áp lực 10K (32A) Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để...
(more)

Xem chi tiết
Water hammer arrestor(DJWHC)
Water hammer arrestor(DJWHC)

Plumbing supplies Water hammer arrestorFlowmeter Water hammer arrestor(DJWHC) Shockwaves are generated by flowing backward when the pressure...
(more)

Xem chi tiết
Van búa nước hàn quốc loại D150
Van búa nước hàn quốc loại D150

Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng...
(more)

Xem chi tiết
Van búa nước hàn quốc loại D125
Van búa nước hàn quốc loại D125

Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng...
(more)

Xem chi tiết
Van búa nước hàn quốc loại D100
Van búa nước hàn quốc loại D100

Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng...
(more)

Xem chi tiết
Van búa nước sản xuất hàn quốc loại D80
Van búa nước sản xuất hàn quốc loại D80

Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng...
(more)

Xem chi tiết
Van búa nước cho hệ thống chữa cháy nước
Van búa nước cho hệ thống chữa cháy nước

Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng...
(more)

Xem chi tiết