Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-700

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm. ống mềm D25, nối đầu phun Sprinkler D15, chiều dài 700mm, hay 0,7m ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm Daejin – áp lực 14bar Một bộ gồm: ống mềm dài 700mm Chất liệu Inox Áp...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC. chiều dài: 700mm Áp lực hoạt động; 12bar với loại...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 LPCB
Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 LPCB

Flexible Sprinkler hose 15A 14kg/cm2 UL /LPCB Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Rated Pressure, psig : 200psi, Type: Unbraid Nom....
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 14bar
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 14bar

Flexible Sprinkler hose 25A/20A/15A : 700mm 14bar Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi

Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 200psi UL. Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL ( Unbraid)
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL ( Unbraid)

Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 200psi UL. Manufacturable length : 700mm outlet : 1/2” or 3/4” Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL

Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 200psi UL. Dây mềm hãng Daejin ( Dây mềm Daejin / Ống mềm Daejin) Kết nối đầu...
(more)

Xem chi tiết