Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1500 loại Dây mềm dài 1500mm

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1500 – 1500mm (tiêu chuẩn FM)

Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 – 1200mm (tiêu chuẩn FM)

Ống dẻo Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 – 1200mm (tiêu chuẩn FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1500 (tiêu chuẩn FM) loại Dây mềm dài 1500mm

Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25B1500 loại dây dài 1500mm đạt tiêu chuẩn FM – Hàn Quốc

Bộ sản phẩm có model: DJ25B1500 chiều dài ống mềm Inox là 1500mm, đầy đủ phụ kiện

Đạt chứng chỉ FM : 175psi

Bên ngoài có vỏ bện Inox

Áp lực hoạt động cao

Bảo hành 12 tháng

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25B1500 – đạt tiêu chuẩn FM – dài 1500mm

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25UB1500