Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler :

với sáng chế và khắc phục về các nhược điểm của thi công khi va vấp phải những sự cố không mong muốn hoặc những sự cố có thể làm ảnh hưởng trực tiếp nghiệm trọng đến công trình, vì thế sản phẩm Ống mềm nối đầu phun sprinkler dj25ub-1200 được ra đời và đảm bảo triệt tiêu nhiều sự cố có thể xảy ra trong có quá trình thi công. và thân thiện với môi trường

  • Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun chữa cháy có tính năng triệt tiêu sự cháy nổ khi thi công, sản phẩm được định hình hình sẵn và chỉ có các bước đơn giản để lắp đặt và kỹ năng lắp đặt đòi hỏi không cần quá cao với đội ngũ thi công
  • sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng daejin dài 1200mm không phát sinh gây ô nhiễm môi trường khi thi công hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn
  • Sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng daejin dài 1200mm  không có tính độc hại với nhân công thi công