Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1000

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm.
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm.

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1000mm. Chiều dài ống mềm D25: 1000mm (1m) Áp lực ống mềm D25: 14bar, 200psi Mã hiệu...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1000mm Daejin – áp lực 14bar – có kiểm định pccc bởi cục PCCC Việt Nam Một...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 14bar
Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 14bar

Flexible Sprinkler Hose 25A 1000mm 12bar. Model: DJ25UB-1000 Hose: Type Unbraid Inox. Pressure: 14kg/cm2 ( 14bar ) , 200psi. Made in : Daejin Sanup Co...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1000mm 15A 12kg/cm2.  Model: DJ25UB-1000 Pressure: 14bar. Type: Unbraid Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam / Korea). Flexible...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi
Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi

Flexible Sprinkler hose 1000mm 20A 200psi.  Model: DJ25UB1000 Lenght : 1000mm . Type: Unbraid Pressure : 200psi . 1. Tubular flexible tube 2. Reduce 3. Nipple 4. Slip...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- Daejin
Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- Daejin

Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 200psi, UL- hãng Daejin Dây mềm Inox 1” nối sprinkler 3/4”, 1000mm, 175psi,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.

Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI

Dây mềm Inox DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2”...
(more)

Xem chi tiết