Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1800 loại Dây mềm dài 1800mm

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 chiều dài 1800mm ( FM)

Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 chiều dài 1800mm ( FM)

Ống dẻo Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 chiều dài 1200mm (FM)

Ống dẻo Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1000 chiều dài 1000mm (FM)

Ống dẻo Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B700 chiều dài 700mm (FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1800 (tiêu chuẩn FM) loại Dây mềm dài 1800mm

Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25B1800 loại dây dài 1800mm đạt tiêu chuẩn FM – Hàn Quốc

Bộ sản phẩm có model: DJ25B1800 chiều dài ống mềm Inox là 1800mm, đầy đủ phụ kiện

Đạt chứng chỉ FM : 175psi

Bên ngoài có vỏ bện Inox

Áp lực hoạt động cao

Bảo hành 12 tháng

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25B1800 – đạt tiêu chuẩn FM – dài 1800mm

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25UB1800