Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1800

Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm
Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm

Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1800mm. ống mềm Sprinkler D25 dài : 1800mm (1.8m) ống mềm Sprinkler D25: 14bar,...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1800mm áp lực 14bar- có kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định bởi cục PCCC...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 14bar (Daejin ) – 200psi – có kiểm định PCCC của cục PCCC Việt Nam Model: DJ25UB-1800 Hose:...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 200Psi
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 200Psi

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 25A 175Psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 200psi / 14bar New sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 20A 14k/cm2 ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Type; Unbraid Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 14kg/cm2. New...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1800mm 15A 200psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1800 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1800mm Pressure: 200psi Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL
Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL

Dây mềm Daejin Inox nối sprinkler D20, 1800mm 200psi UL. Model sản phẩm Daejin : DJ25UB1800 (UL) Model sản phẩm Daejin : DJ25B1800 (FM) Chiều...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar-1800mm.
Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar-1800mm.

Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1800mm . Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar...
(more)

Xem chi tiết