Đầu phun chữa cháy Drencher hàn quốc- loại đầu phun hở

và các đầu phun khác như : Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại 68 độ C và loại 93 độ C