Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler (tiêu chuẩn FM) DJ25B1200 loại Dây mềm dài 1200mm

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 – 1200mm(FM)

Dây mềm Inox nối đầu phun sprinkler DJ25B1200 (tiêu chuẩn FM) loại Dây mềm dài 1200mm

Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy DJ25B1200 loại dây dài 1200mm đạt tiêu chuẩn FM – Hàn Quốc

Bộ sản phẩm có model: DJ25B1200 chiều dài ống mềm Inox là 1200mm, đầy đủ phụ kiện

Đạt chứng chỉ FM : 175psi

Bên ngoài có vỏ bện Inox

Áp lực hoạt động cao

Bảo hành 12 tháng

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25B1200 – đạt tiêu chuẩn FM – dài 1200mm

Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ25UB1200 – đạt tiêu chuẩn UL – dài 1200mm