Ống mềm nối đầu phun DJ28B

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 

Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15

Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm D28, đầu kết nối D25, đầu ra D15. Chiều dài ống mềm: 700mm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM). Model : DJ28B-700 Manufacturable length : 700mm. (36” ) outlet : 1/2” or 3/4”. Hose...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ28B1000 200psi (FM). Model : DJ28B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ28B1200 200psi (FM) Model : DJ28B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết