Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện dài 1800mm áp lực 200psi (14kg/cm2).

Dây mềm nối sprinkler dài 1800mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL) hãng Daejin

 • Mã hàng : DJ28B-1800.
 • Áp lực hoạt động : 14bar /200psi hoặc 14kg/cm2.
 • Chiều dài: 1800mm .
 • Đầu vào Nippler : DN25 (1inch).
 • Đầu ra : DN20 hoặc DN15 hay 1/2inch hoặc 3/4inch
 • Bước nối : NPT hoặc BSPT.
 • Loại : có vỏ bện Inox bọc ở ngoài.
 • Chứng nhận đạt được : UL và FM LPCB, KFI,
 • Sản xuất bởi : Daejin Sanup.
Ống mềm có vỏ bện Inox kết nối đầu phun sprinkler dài 1800
Dây mềm nối sprinkler dài 1800mm có vỏ bện Inox

Một bộ sản phẩm Ống mềm nối Sprinkler chữa cháy hãng Daejin dài 1800mm có vỏ bện Inox gồm :

 • Dây mềm có vỏ bện Inox dài : 1800mm
 • Đầu nối Nipple : 01 chiếc
 • Đầu ra : 01 chiếc
 • Thanh Ngang : 01 thanh dài 700mm- 1000mm.
 • Kẹp thanh ngang : 02 chiếc
 • Kẹp trung tâm : 01 chiếc.
Dây mềm dẻo nối sprinkler DJ28B1800 áp lực 200psi
Flexible Sprinkler Hose Braid 1800mm UL/FM

Cấu tạo sản phẩm Dây mềm dẻo nối sprinkler có vỏ bện Inox hãng Daejin loại dài 1800mm model DJ28B như sau :

 • 1 – ống mềm dẻo
 • 2 – Giảm nối
 • 3 – Núm kép
 • 4 – Trượt đai ốc
 • 5 – Bấm
 • 6 – Miếng đệm
 • 7 – Kẹp Thanh ngang
 • 8 – Kẹp trung tâm
Dây mềm dẻo kết nối đầu phun sprinkler dài 1800mm loại Braid nối sprinkler
Cấu tạo của ống mềm nối sprinkler có vỏ bện hãng daejin dài 1800mm áp lực 200psi tiêu chuẩn UL và FM

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 700mm, có vỏ bện Inox DJ28B700, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 1000mm, có vỏ bện Inox DJ28B1000, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 1000mm, có vỏ bện Inox DJ28B1000, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 1200mm, có vỏ bện Inox DJ28B1200, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 1500mm, có vỏ bện Inox DJ28B1500, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 áp lực 200Psi (14bar, 14kg/cm2), dài 1800mm, có vỏ bện Inox DJ28B1800, có chứng nhận UL và FM.

Dây mềm nối sprinkler tiêu chuẩn UL và FM có vỏ bện Inox
Sprinkler Flexible Hose Braid Inox 200psi/ Daejin / Ul/FM

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 700mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B700- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1000mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B1000- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1200mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1200- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1500mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1500- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1800mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1800- chứng nhận UL và FM,