Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm áp lực 14bar/200psi (UL/FM).

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện dài 1000mm áp lực 200psi (14kg/cm2).

Dây mềm nối sprinkler dài 1000mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL) hãng Daejin

  • Mã hàng : DJ28B-1000.
  • Áp lực hoạt động : 14bar /200psi hoặc 14kg/cm2.
  • Chiều dài: 1000mm .
  • Đầu vào Nippler : DN25 (1inch).
  • Đầu ra : DN20 hoặc DN15 hay 1/2inch hoặc 3/4inch
  • Bước nối : NPT hoặc BSPT.
  • Loại : có vỏ bện Inox bọc ở ngoài.
  • Chứng nhận đạt được : UL và FM LPCB, KFI,
  • Sản xuất bởi : Daejin Sanup.
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1200mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1200- chứng nhận UL và FM,
Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy Dn25 có vỏ bện Inox dài 1000mm áp lực 200psi hãng Daejin

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN20 dài 1000mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1000- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN15 dài 1000mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1000- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 700mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B700- chứng nhận UL và FM,

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN20 có vỏ bện Inox dài 1000mm hãng Daejin DJ28B1000.
Dây mềm nối sprinkler chữa cháy DN25 có vỏ bọc Inox áp lực 14bar hoặc 200psi nhập khẩu hàn quốc.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1000mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B1000- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1200mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1200- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1500mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1500- chứng nhận UL và FM,

Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN25 dài 1800mm có vỏ bện inox áp lực 200psi (14kg/cm2) DJ28B 1800- chứng nhận UL và FM,