Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hay còn gọi là Van Búa nước : giảm áp lực trên đường ống để điều tiết áp lực thích hợp

kích thước DN65

Áp lực 10K.

Xuất xứ : hàn quốc

Van búa nước hàn quốc DN65 (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)

Van giảm chấn hàn quốc DN65 Áp lực 10K (65A)