Tính năng an toàn của Ống mềm nối đầu phun sprinkler :

  • Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun sprinkler có tính năng triệt tiêu sự cháy nổ khi thi công, sản phẩm được định hình hình sẵn và chỉ có các bước đơn giản để lắp đặt và kỹ năng lắp đặt đòi hỏi không cần quá cao với đội ngũ thi công
  • sản phẩm không phát sinh gây ô nhiễm môi trường khi thi công hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn
  • Sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler không có tính độc hại với nhân công thi công