Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1500

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm.
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm.

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 1500mm. ống mềm D25 dài : 1500mm (1.5m) ống mềm hoat động D25: 14bar, 200psi ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar- có kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định bởi cục PCCC Ống...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 200psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 200psi Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar 
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar 

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 14bar Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 14bar Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 14kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 14kg/cm2 Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 200psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 200psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 175psi UL. Model chính của Dây mềm Daejin tiêu chuẩn UL : DJ25UB1500 Model chính của...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.

Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1500mm . Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar

Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1500mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết