Đầu phun sprinkler hàn quốc loại quay xuống 68 độ C và loại 93 độ C

Đầu phun sprinkler Hàn quốc loại quay xuống, đầu phun D15 hay 1/2inch được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống chữa cháy từ công trình dân dụng đến công nghiệp, đầu phun sprinkler được sử dụng chữa cháy nước, bọt hoặc khí.

Đầu phun sprinkler hàn quốc loại quay xuống 68 độ C và loại 93 độ C

Working Temperature

68˚C

93˚C

Maximum Ambient Temperature

39˚C

56˚C

Temperature Indication Color

Red

Green

Response Time Index

Quick Response Type / Standard Type

Spray Form

Pendent Type

Connection Screw Size

PT1/2″ (15A)

Orifice Diameter

Ø11.2

Flow Rate

80 LMP (1kg/ – 1min)

Test Pressure

2.5Mpa

Material

Forged Brass

Finishing

Ni-Cr plate