Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB , DJ25UB1800

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB ,  DJ25UB1800

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB,  DJ25UB1800

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB,  DJ25UB1800

                                   Ống dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1800mm, 16kg/cm2 LPCB,  DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1000mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 700mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1200mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1800mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.

ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1000mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM

Ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1200mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM
ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 700mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM

                                                           Daejin sanup Co – Flexible hose sprinkler – UL/FM

Dây mềm inox 1” nối sprinkler DN20/ DN15 ( 3/4”inch hoặc 1/2” inch) loại có vỏ bện Brain DJ25B-700 , DJ25B-1000,

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1200mm, 12kg/cm2 UL/FM/ LPCB ,DJ25B-1200,

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1200mm, 12kg/cm2 UL/FM/ LPCB DJ25B-1500,

Dây mềm dẻo DN25 inox nối sprinkler, 1200mm, 12kg/cm2 UL/FM/ LPCB  DJ25B-1800, DJ25B-2000..

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Chứng chỉ Ul/FM – Korea

                                                         Dây mềm dẻo nối sprinkler – DAEJIN KOREA

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea  Flexible hose sprinkler DN20/ DN15 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm –1800mm- 2500mm- 3000mm- 3500mm

                                                         Dây mềm inox 1” – DN25- Daejin Flexible hose

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose 700mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose- 1000mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose – 1200mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose – 1500mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Seung Jin Flexible hose – 1800mm

 

                                  Dây mềm dẻo 1” – DN25 kết nối đầu phun chữa cháy sprinkler dài 700mm/ 500mm/ 600mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Dong A Flexible hose – 16kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Dong A Flexible hose – 700mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Dong A Flexible hose – 1000mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Dong A Flexible hose – 1200mm

Dây mềm dẻo DN25 (1” inch) hãng Dong A Flexible hose – 1500mm

                               Dây mềm dẻo 1” – DN25/  ống inox dẻo mềm nối sprinkler DJ25UB / DJ25B/ DJ28B

Dây mềm dẻo inox DN25 (1” inch) hãng PNP Flexible hose – Korea

Dây mềm dẻo inox DN25 (1” inch)  sprinkler DN20/ DN15 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Dong A Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

                                                      Dây mềm inox 1” – DN25 có tiêu chuẩn FM

Dây mềm dẻo inox DN25 (1” inch) hãng Fesco / Paratech Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea, hãng Joongwon , ống mềm nối sprinkler hãng MASTECO,

                                                              Bộ Dây mềm dẻo inox DN25 (1” inch)