Các loại đầu phun nước chữa cháy

Về cơ bản có hai loại đầu phun nước chữa cháy, mặt dây chuyền hoặc giấu, có thể được gắn trên tường hoặc trần.

Đầu phun nước

Đầu phun nước

Đầu mặt dây chuyền thường được sử dụng khi không có đủ không gian phía trên trần phía sau bức tường để lắp đầu phun nước được che giấu.

Đầu phun nước che giấu- ẩn mình – âm trần

Đầu phun nước che giấu

Khi các đầu phun nước được che giấu tiếp xúc với nhiệt từ lửa, tấm che, thường được hàn vào cốc hỗ trợ tại ba điểm, rơi ra để lộ cụm vòi phun nước.

Tại thời điểm này, bộ làm lệch được hỗ trợ bởi các cánh tay rơi xuống vị trí hoạt động của nó. Các đầu phun nước đã sẵn sàng để hoạt động nếu nhiệt độ tiếp tục tăng.

Có hai loại phương pháp vận hành cho đầu hệ thống phun nước thương mại , bóng đèn thủy tinh nhạy cảm với nhiệt và một liên kết dễ nổ kim loại hai phần:

Bóng đèn thủy tinh 

Bóng đèn thủy tinh

Các bóng đèn thủy tinh áp dụng áp lực cho nắp hoạt động như một phích cắm ngăn nước chảy. Bóng đèn chứa đầy một chất lỏng dựa trên glycerine được nhuộm một màu cụ thể phụ thuộc vào mức nhiệt độ và sau đó được niêm phong để lại một bong bóng hơi nhỏ.

Khi nhiệt độ trần tăng lên, chất lỏng sẽ hấp thụ nhiệt cho đến khi vượt quá nhiệt độ cụ thể, hơi sẽ co lại và chất lỏng nở ra cho đến khi bóng đèn thủy tinh vỡ. Sau đó, nước sẽ chảy và lan ra ngoài khi nó đập vào tấm làm lệch hướng.

Liên kết dễ nóng chảy

Liên kết dễ nóng chảyLiên kết dễ nóng chảy của cụm vòi phun nước bao gồm hai nửa liên kết được hàn lại với nhau bằng một lớp hàn mỏng.

Khi đạt đến nhiệt độ định mức, chất hàn nóng chảy và hai nửa liên kết tách rời nhau cho phép vòi phun nước kích hoạt và nước chảy.