Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar. ( Daejin )

Model: DJ25UB-1200

Hose: Type Unbraid Inox.

Pressure: 14BAR

Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam / Korea).

Packaging Details1 carton box  Flexible Sprinkler Hose 25A – Daejin :
– Flexible Sprinkler Hose * 20 EA – 1200mm
– Square-bar * 20 EA  – 700mm
– Bracket(L) * 20EA
– Bracket(S) * 40EA
– Silica gel * 2EA.

Dây mềm hãng Daejin loại không vỏ bện nối đầu phun sprinkler dài 1200mm
Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar.
  • Ống mềm dẻo Inox kết nối đầu phun sprinkler / Có kiểm định phòng cháy chữa cháy / Có dán tem kiểm định PCCC
  • Ống mềm nối đầu phun chữa cháy được cục pccc việt Nam kiểm tra và kiểm định dán tem pccc
  • Ống mềm được dán tem pccc theo nghị định 136/2020 của Việt Nam
  • Ống mềm sản xuất tại Việt Nam và có kiểm định PCCC