Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (14bar) 700mm UL

Sản phẩm dây mềm nối đầu phun sprinkler có 2 loại của tiêu chuẩn UL

Loại dây mềm nối Sprinkler Dn15 ( 1/2” inch) có áp lực hoạt động lên tới 16bar theo chứng chỉ LPCB,

Loại dây mềm nối sprinkler Dn20( 3/4” inch) có áp lực hoạt động 16bar theo tiêu chuẩn LPCB,

các sản phẩm này đều có ngưỡng hoạt động cáo theo nhà máy công bố có thể lên tới 35bar,

Dây mềm nối sprinkler DN25 là đường kính tiêu chuẩn , loại dài 700mm tiêu chuẩn UL 175psi,

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (12bar) 700mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (12bar) 1000mm UL.

                                                   Dây mềm nối đầu phun chữa cháy DN25 dài 700mm

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 1200mm UL/ Không vỏ bện Inox / có kiểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 1500mm UL. / Có kiểm định PCCC

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 1800mm UL / Có dán tem kiểm định PCCC

                                                            Dây mềm 1” nối sprinkler – Daejin Korea

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 2000mm UL. / dán tem kểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 2500mm UL/ có dán tem kiểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 3000mm UL/ có dán tem kiểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 3600mm UL/ có dán tem kiểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 4000mm UL / có dán tem kiểm định pccc

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 14kg/cm2 (14bar) 4500mm UL/ có dán tem kiểm định pccc

                                                      Dây mềm DJ25UB 700, 200psi UL, 16bar LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                    DJ25UB1000, 175Psi – UL , 16bar – LPCB – Daejin 

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000,200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                          Daejin flexible hoseDJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                      Dây mềm nối sprinkler DJ25UB 1500 – UL LPCB

Dây mềm / ( Ống mềm) nối  sprinkler DN25” loại DJ25UB1500, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm /(Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Sanup  Co. Flexible )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                        Dây mềm nối sprinkler DJ25Ub1800 – Daejin 

Fleixible hose sprinkler 1” model  DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”),  200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler 1” model DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) ,200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler 1” model  DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB1800 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

             Flexible hose sprinkler DN25 – 16bar, UL., LPCB, in: 1inch, out : 1/2 inch / 3/4” 700mm , 1000mm

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 200psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

  • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy / có kiểm định pccc bởi cục PCCC Việt Nam
  • Ống mềm nối sprinkler chữa cháy / sản xuất tại Việt Nam / Sản xuất tại Hàn Quốc
  • Ống mềm nối đầu phun chữa cháy có kiểm định và dán tem của cục PCCC Việt Nam
Ống mềm dành nối sprinkler có kiểm định pccc/ sản xuất tại Việt nam bởi Daejin và kiểm định theo nghị định 136/2020
Ống mềm hãng Daejin / có dán tem kiểm định pccc/