Van búa nước  (DJWHC) cho hệ thống chữa cháy

Van búa nước DJWHC được sản xuất với chất lượng cao tuyệt với công dụng chống sốc nước với hiệu xuất hấp thụ với công dụng ngăn ngừa vỡ áp hay vỡ đường ống khi áp lực đè nén lên đường ống một cách quá cao hay quá sự cho phép của đường ống. ( triệt tiêu sóng sung kích hay áp lực xung kích đè nén len đường ống nước chữa cháy ) sản phẩm này triệt tiêu hoàn toàn áp lực đường hống quá lớn để duy trì áp lực ở một định mức cho phép đảm bảo hệ thống luôn luôn đủ áp lực cho phép và hoạt động hiệu quả