Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

                                                           DJ25UB1000 – Flexible Hose – Daejin

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000

Ống mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- UL/FM.

Ống mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 2500mm ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- UL/FM.

Ống ( dây) mềm nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 700mm, 16bar / 16kg/cm2

Ống dẻo mềm Nối đầu phun sprinkler DN20

Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1000mm, 16bar / 16kg/cm2 .

Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1200mm, 16bar / 16kg/cm2

Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1500mm, 16bar / 16kg/cm2

Ống inox dẻo mềm nối đầu phun sprinkler DN25

Dây mềm nối sprinkler, Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler- Daejin hàn quốc, Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler giá rẻ, Dây mềm inox nối đầu phun hãng daejin, Dây mềm inox nhập khẩu hàn quốc kết nối đầu phun sprinkler,

                                                                         Ống mềm nối sprinkler

Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler, Dây mềm inox kết nối đầu phun sprinkler,

Dây mềm inox dẻo nối đầu phun sprinkler, Dây mềm inox nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-700

( Dây mềm inox nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1000 , Dây mềm inox nối đầu Sprinkler DJ25UB-1500,

Ống dẻo inox mềm nối sprinkler DJ25UB/DJ25B

Dây mềm inox dẻo nối đầu phun DJ25UB-1800,

Dây mềm inox dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-1500,

Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-700,

Dây mềm inox nối sprinkler Dn25/DN20/ DN15 ( 1”inch) loại có vỏ bện Brain DJ25B-700 , DJ25B-1000, DJ25B-1200, DJ25B-1500, DJ25B-1800, DJ25B-2000..

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25/DN20/ DN15, 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Ống/dây inox mềm nối đầu phun sprinkler

 

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn2/5DN20/ DN15 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm nối sprinkler Dn2/5DN20/ DN15

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Seung Jin Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm inox nối sprinkler dài 700mm/ 500mm/ 600mm

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Dong A Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây ống inox dẻo mềm nối sprinkler DJ25UB

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 /DN20/ DN15(in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng PNP Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25/DN20/ DN15 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Dong A Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây Ống Inox mềm nối sprinkler DN25- DJ25B ( có vỏ bện inox)

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 / DN20/ DN15 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Fesco / Paratech Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea, hãng Joongwon , ống mềm nối sprinkler hãng MASTECO,