Hệ thống chữa cháy Sprinkler – bao gồm ống mềm nối đầu phun sprinkler

Hệ thống chữa cháy Sprinkler là hệ thống chữa cháy với đầu phun kín luôn ở chế độ thường trực, các vòi phun chỉ làm việc khi nhiệt độ môi trường tại đó đạt đến một giá trị làm việc nhất định. Vì vậy hệ thống Sprinkler chỉ có khả năng chữa cháy theo điểm trên một diện tích bảo vệ nhất định.

Dùng hệ thống này cho các cơ sở có mức độ nguy hiểm cháy thấp, nguy cơ cháy trung bình. Đặc điểm chính của hệ thống này là đường ống luôn chứa đầy nước và được duy trì ở một áp lực nhất định

Bình thường trong mạng đường ống luôn được duy trì một áp lực làm việc nhất định, áp lực này có được là do bơm bù tạo ra. Do điều kiện khách quan, luôn luôn có sự thất thoát nước. Khi đó áp lực trong hệ thống sẽ giảm chậm đến giá trị ngưỡng áp lực khởi động công tắc áp lực điều khiển bơm bù hoạt động, khi áp lực đạt đến ngưỡng làm việc ban đầu, bơm bù sẽ ngắt.
Khi có nhiệt độ tại nơi xảy ra cháy đạt đến ngưỡng làm việc của đầu phun, đầu phun vỡ ra và nước thoát ra làm giảm áp trong đường ống, khi áp lực giảm đến ngưỡng làm việc của công tắc áp lực điều khiển bơm chữa cháy, thì công tác này sẽ làm việc, thông qua trung tâm điều khiển sẽ khởi động máy bơm chữa cháy, đồng thời trung tâm phát ra tín hiệu báo động và trạng thái làm việc của các bơm.