DJ25UB-Ống mềm nối đầu phun sprinkler

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm
Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D15 dài 700mm. ống mềm D25, nối đầu phun Sprinkler D15, chiều dài 700mm, hay 0,7m ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm – có kiểm định PCCC. chiều dài: 700mm Áp lực hoạt động; 12bar với loại...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/ KFI

Dây mềm Inox DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB . Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1000mm, 14kg/cm2, UL LPCB Dây...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15 dài 1000mm 16bar DJ25UB1000
Dây mềm nối sprinkler DN15 dài 1000mm 16bar DJ25UB1000

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm – 16kg/cm2 DJ25UB1000 Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 1000mm...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25 nối sprinkler  DN15(1/2”) dài 700mm 16bar
Dây mềm DN25 nối sprinkler DN15(1/2”) dài 700mm 16bar

Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 700mm – 16bar DJ25UB700 Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1500mm ( in : 1”,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Drops Daejin for Korea-Flexible hose KFI
Flexible Sprinkler Drops Daejin for Korea-Flexible hose KFI

SP – JOINT for Domestic Flexible Sprinkler Drops Improved expansion and contraction piping for sprinklers in the DAEJIN INDUSTRIAL CO. makes it...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Drops-Flexible Hose Sprinkler-Daejin
Flexible Sprinkler Drops-Flexible Hose Sprinkler-Daejin

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết