Dây mềm nối sprinkler DN15 (1/2”) loại dài 700mm – 16bar DJ25UB700

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- UL/FM.

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 2500mm ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- UL/FM.

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 700mm, 16bar / 16kg/cm2

Dây mềm Nối đầu phun sprinkler DN20

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1000mm, 16bar / 16kg/cm2 .

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1200mm, 16bar / 16kg/cm2

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN15 (1/2”inch) hoặc Dn20 (3/4” inch) , 1500mm, 16bar / 16kg/cm2

Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25

Ống mềm nối sprinkler, Ống mềm nối đầu phun sprinkler- Daejin hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sprinkler giá rẻ, Ống mềm nối đầu phun hãng daejin, Ống mềm nhập khẩu hàn quốc kết nối đầu phun sprinkler,

                                                    Ống mềm nối đầu phun sprinkler- Daejin hàn quốc

Ống mềm kết nối đầu phun sprinkler, Ống kết nối đầu phun sprinkler,

Ống dẻo nối đầu phun sprinkler, Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-700

( Ống nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1000 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1500,

Dây mềm nối sprinkler DJ25UB/DJ25B

Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-1800,

Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-1500,

Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-700,

Dây mềm inox nối sprinkler Dn25 ( 1”inch) loại có vỏ bện Brain DJ25B-700 , DJ25B-1000, DJ25B-1200, DJ25B-1500, DJ25B-1800, DJ25B-2000..

Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 – S– 700
Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc
YJ27 – S – 1000
Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc
YJ27 – S – 1200 

Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1500

Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1800

Ống (Dây) mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 2000

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25, 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Ống mềm nối đầu phun sprinkler

 

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Yong won Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mmhãng Seung Jin Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Dong A Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm nối sprinkler DJ25UB

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng PNP Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Dong A Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea

Dây mềm nối sprinkler DN25- DJ25B ( có vỏ bện inox)

Dây ( ống ) mềm nối sprinkler Dn25 (in : 1” inch., out : 1/2” hoặc 3/4 ” inch ), 700mm/100mm/1200mm.1500mm – hãng Fesco / Paratech Flexible hose – 14kg/cm2 – Ul/FM – Korea, hãng Joongwon , ống mềm nối sprinkler hãng MASTECO,