Ống mềm nối đầu phun DJ28B

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1800mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1500mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.
Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15.

Ống mềm dài 1200mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 
Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. 

Ống mềm dài 1000mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm Sprinkler D28, đầu kết nối vào D25, đầu ra D15. Chiều dài...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15
Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15

Ống mềm dài 700mm có UL/FM nối đầu phun Sprinkler D15. Ống mềm D28, đầu kết nối D25, đầu ra D15. Chiều dài ống mềm: 700mm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM). Model : DJ28B-700 Manufacturable length : 700mm. (36” ) outlet : 1/2” or 3/4”. Hose...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ28B1000 200psi (FM). Model : DJ28B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ28B1200 200psi (FM) Model : DJ28B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ28B1500 200psi (FM). Model : DJ28B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ28B1800 200psi (FM). Model : DJ28B-1800 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000mm áp lực 14bar/200psi (UL/FM). Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện dài 700mm áp lực 12bar ( FM/UL) Dây mềm nối sprinkler dài 700mm áp lực 14bar/200psi ( FM/UL) hãng...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox
Dây mềm DN25(1”) nối sprinkler 1/2” 1200mm, 12bar có bọc Inox

Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2”  1200mm, 12bar chứng chỉ Có vỏ bện Inox Dây mềm DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL
Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 14bar FM UL

Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm,  12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm nối sprinkler DN20 1200mm, 12bar FM UL          ...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM
Dây mềm Dn25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 1000mm 12bar FM

Dây mềm DN25 có vỏ bọc inox nối sprinkler DN15 , 1000mm , 12bar chứng chỉ FM /UL / KFI /LPCB/MSA Dây mềm Dn25 ( 1” )  có vỏ...
(more)

Xem chi tiết
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)
Baided flexible hose (FM)-Unbraided (UL/LPCB)

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL
Specifications – Braided flexible hose DJ25B FM/UL

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM
Flexible sprinkler drop DJ28B and DJ25B- Specifications FM

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid
Flexible Sprinkler hose Daejin – Braid and Unbraid

New sprinkler connection piping Flexible Sprinkler Drops The Genie System new sprinkler piping is designed to significantly reduce wages and assembly...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler DJ28UB

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm( hay 1,5m) Loại ống mềm DJ28UB-1500, DJ28UB-1200, DJ28UB-1000, DJ28UB-700 Kích...
(more)

Xem chi tiết
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB
Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ28UB

Đặc điểm của ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ28UB ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin là sản phẩm...
(more)

Xem chi tiết
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)
Lắp đặt ống mềm nối đầu phun sprinkler ( có vỏ bọc inox)

Lắp đặt và bảo dưỡng ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin mã hiệu DJ28UB: Hướng dẫn lắp đặt ống mềm nối đầu...
(more)

Xem chi tiết