Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-700

Flexible Sprinkler hose 15A 12kg/cm2 LPCB
Flexible Sprinkler hose 15A 12kg/cm2 LPCB

Flexible Sprinkler hose 15A 12kg/cm2 UL /LPCB Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Rated Pressure, psig : 175psi, Nom. Inlet by Outlet...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 12bar
Flexible Sprinkler hose 20A/15A: 700mm 12bar

Flexible Sprinkler hose 25A/20A/15A : 700mm 12bar Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 175psi
Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 175psi

Flexible Sprinkler hose 25A DJ25UB-700 175psi UL. Length : 700mm Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless Steel 304 Rated Pressure,...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 175psi UL ( Unbraid)
Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 175psi UL ( Unbraid)

Flexible Sprinkler hose 25A 700mm 175psi UL. Manufacturable length : 700mm outlet : 1/2” or 3/4” Hose type: Unbraided Model : DJ25UB-700. Hose: Stainless...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL

Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL. Dây mềm hãng Daejin ( Dây mềm Daejin / Ống mềm Daejin) Kết nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm

Dây mềm dài 700mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 700mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB/...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL Sản phẩm dây mềm nối đầu phun sprinkler có 2 loại của tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết