Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-700

Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL
Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL

Dây mềm Daejin D25 nối sprinkler D20, 700mm áp lực 175psi UL. Dây mềm hãng Daejin ( Dây mềm Daejin / Ống mềm Daejin) Kết nối đầu...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm
Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 700mm

Dây mềm dài 700mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 700mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB
Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB/...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL
Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL Sản phẩm dây mềm nối đầu phun sprinkler có 2 loại của tiêu chuẩn...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LBCP
Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LBCP

Dây mềm DN25 nối đầu phun, áp lực 16bar dài 700mm, UL, LPCB                                                   Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy DJ25UB700
Dây mềm INOX nối sprinkler chữa cháy DJ25UB700

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB700 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 700mm,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Flexible
Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler – Daejin Flexible

Dây mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler loại 700mm Bộ sản phẩm Dây mềm Inox dẻo kết nối đầu phun sprinkler Dài 700mm, Gồm...
(more)

Xem chi tiết
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB700 loại 70cm/700mm
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25UB700 loại 70cm/700mm

Ống dẻo inox kết nối đầu phun chữa cháy – Daejin Hàn quốc – DJ25UB700 dài 700mm hay 0.7m Ống mềm nối đầu phun sprinkler...
(more)

Xem chi tiết