Yêu cầu kỹ thuật Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Daejin – PCCC

Ống nối Sprinkler - Daejin - 700mm
Ống nối Sprinkler – Daejin – 700mm

Yêu cầu kỹ thuật Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Daejin – PCCC.

Với Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Daejin- tối thiểu có 9 yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải có để dễ dàng kiểm định PCCC – của cơ quan Có thẩm quyền tại Việt Nam.

Cụ thể là nhưng yêu cầu khắt khe dưới đây.

 Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Yêu Cầu về Vật liệu/ Nguyên vật liệu dùng chế tạo.

 • Thân ống mềm bằng kim loại phải được chế tạo từ thép không gỉ- SS304
 • Đai ốc, ống nối và côn thu là vật liệu – Thép không gỉ, mạ kẽm, xi mạ. Chống ăn mòn hoặc được xử lý chống ăn mòn.
 • Khi thử nghiệm hoặc môi trường khắc nhiệt thì thân ống mềm nối đầu Sprinkler và vật liệu chính của đai ốc, ống nối, côn thu của ống mềm nối đầu phun Sprinkker ( ống bằng kim), loại không được có hiện tượng bị ăn mòn.
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB2000
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB2000

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Yêu cầu về Áp Suất hoạt động. 

 • Áp suất làm việc/ Hoạt động: không được nhỏ hơn 14bar,
 • Áp suất thử tối thiểu gấp 1,5 lần áp suất làm việc.
 • Áp suất phá hủy: tối thiểu gấp 6 lần áp suất làm việc – và có thời gian giới hạn phá hủy.
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1800
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1800

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Yêu cầu về khả năng chịu áp suất thủy lực.

 • Các ống mềm nối đầu phun Sprinkler khi thử nghiệm thì
 • Không dược biến dạng, không có hiện tượng biến dạng.
 • Không được rò rỉ, không được có hiện tượng xắp rò rỉ trong thời gian test cố định.
 • Không được ảnh hưởng đến Đai ốc.
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1500. ống mềm nối đầu phun Sprinkler
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1500. ống mềm nối đầu phun Sprinkler

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Yêu cầu biến dạng theo chiều dài.

 • Độ giãn dài trên mỗi mét của ống mềm bằng kim loại không vượt quá 8,4 mm/m và độ giãn dài của ống
  mềm bằng kim loại không được vượt quá 31 mm.
 • Trong khi bơm chấy lỏng và tăng dần áp suất thì với áp suất làm việc : Ống mềm nối đầu phun Sprinkler không dược giãn dài, và có thông số bắt buộc không được vượt quá là
  • Độ giãn dài trên mỗi mét thì Ống mềm nối đầu phun chữa cháy không vượt qua 8,4mm
  • Độ giãn dài của khống không vượt quá 31mm
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1000 - ống mềm có kiểm định PCCC
ongmemdaejin Unbraid DJ25UB1000 – ống mềm có kiểm định PCCC

Tin Liên Quan