Tính tổn thất áp suất của ống mềm nối đầu phun sprinkler như nào ?

ong mem noi sprinkler Daejin - dài 700mm
ong mem noi sprinkler Daejin – dài 700mm

Tính tổn thất áp suất của ống mềm nối đầu phun sprinkler như nào ?

  • Khi tính toán tổn thất cột áp của hệ thống, kỹ sư thiết kế cần tính đến tổn thất áp suất của ống mềm (Ống mềm nối đầu phun Sprinkler) sử dụng trong hệ thống.

Thông số này được thể hiện bằng chiều dài tương đương (equivalent lengh) với ống thép SCH40 đường kính 1inch, và luôn được UL và FM kiểm định và có bảng thông số riêng theo từng tiêu chuẩn.

  • Trên thực tế: tổn thất áp suất của ống mềm nối đầu phun Sprinkler có thể tùy theo số lần uốn cong, và cách lắp đặt cụ thể tại công trường. nếu ống được uốn cong càng nhiều lần, thì đương nhiên tổn thất áp suất sẽ tăng lên.
ong mem noi sprinkler Daejin - dài 1000mm
ong mem noi sprinkler Daejin – dài 1000mm
  • Xin chú ý rằng: thông số có chiều dài tương đương nếu trong các tiêu chuẩn đều được tính, khi ống mềm được uốn với số lần uốn cong tối đa theo tiêu chuẩn lắp đặt.

Tính tổn thất áp suất theo cách nào ?

  • Các thông số do Ul và Fm  cung cấp đều nhằm đưa ra tổn thất áp suất lớn nhất có thể của ống mềm nhằm đảm bảo độ an toàn và tin cậy khi tính tổn thất áp suất của hệ thống PCCC.
ong mem noi sprinkler Daejin - dài 1200mm
ong mem noi sprinkler Daejin – dài 1200mm
  • Khi các hãng đưa ra thông số chiều dài tương đương trong tài liệu kỹ thuật, khách hàng cần xem kỹ thông số này được áp dụng với tình trạng lắp đặt như thế nào, số lần uốn cong để đạt thông số là bao nhiêu, có những trường hợp, hãng đưa ra thông số khi ống được uốn cong chỉ 1 lần, nhằm khiến khách hàng suy nghĩ sản phẩm của họ có tổn thất áp suất thấp. khi áp dụng thông số trong trường hợp này, có thể ảnh hưởng không tốt đến kết quả tính toán tôn thất áp suất khi lựa chọn bơm chữa cháy.
ong mem noi sprinkler Daejin - dài 1500mm
ong mem noi sprinkler Daejin – dài 1500mm

Công thức Tính tổn thất áp suất ?

  • Công thức Hazen – Williams tính tổn thất áp suất theo thống số chiều dài tương đương:
tính Tổn thất áp suất của ống mêm nối Sprinkler
tính Tổn thất áp suất của ống mêm nối Sprinkler

Trong đó:

Pd: Tổn thất cột áp của đoạn ống mềm (MPa)

C: Hệ số nhám của đường ống, sử dụng C=120 cho ống thép.

Q: lưu lượng dòng chảy ( lít/phút)

ID: đường kính trong của ống (mm)

ong mem noi sprinkler Daejin - dài 1800mm
ong mem noi sprinkler Daejin – dài 1800mm

Tin Liên Quan