Tính năng đặc điểm Ống mềm nối đầu phun sprinkler Hàn Quốc

Bộ Phụ kiện Ống mềm nối đầu phun sprinkler Hàn Quốc

DAEJIN đã phát triển nhiều loại bộ neo để suy nghĩ điều gì có thể tạo ra sự khác biệt. Những gì chúng tôi đã làm sẽ làm cho bạn và khách hàng của bạn hài lòng so với các sản phẩm khác và nổi bật trong số những người khác.  

Tính năng, đặc điểm

1. Tiết kiệm chi phí: Công nhân thiếu kinh nghiệm có thể cài đặt rất dễ dàng và nhanh chóng mà không mất an toàn 2. Rút ngắn thời gian thi công bằng cách bỏ qua một số xử lý cần thiết cho hệ thống đường ống thông thường

3. An toàn: Thử nghiệm rò rỉ nước nghiêm ngặt được áp dụng cho tất cả các ống trong phòng thí nghiệm của nhà máy. sản phẩm của Daejins,  tất cả các sản phẩm đã được phê duyệt bởi FM hoặc UL.

Giảm & núm 


Kích thước: (70mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm) ※ 34 * 300ℓ; kích thước lớn hơn có thể được thực hiện theo đơn đặt hàng Thiết kế dốc ngăn sản phẩm trượt xuống  

Nói chung, 2-3 năm sau khi làm việc trên một khớp linh hoạt, phần khớp của bộ giảm tốc hoặc phần khung, kéo dài để trượt xuống, dẫn đến diện mạo kém. Kết quả là, công việc khắc phục phải được thực hiện với chi phí bổ sung. Bộ giảm tốc của Daejin được chế tạo theo kiểu thon (dốc), cho phép nó ngăn sản phẩm trượt xuống.

Tin Liên Quan