Sử dụng và lắp đặt ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Lắp đặt Ống mềm nối đầu phun sprinkler- Daejin như nào ?

  • Kiểm tra đương ống thép cấp nước, vặn ống nối sprinkler vào đường ống cấp nước, Nối ống mềm sprinkler vào ống nối, sử dụng keo hoặc băng tan để bôi hoặc cuộn lên phần ren của ống nối, sau đó vặn chặt ống bằng dụng cụ đảm bảo không rỏ rỉ nước qua vị trí đó. lực vặn cho ống chính khoảng 900kg.cm, Lực vặn đai ốc + ống nối đai ốc + đầu giảm khoảng 280kg.cm

  • Chuẩn bị và kiểm tra bộ giá đỡ, sau đó lắp giá đỡ và thanh vuông  lên thanh chữ T bằng giá đỡ đi kèm, cùng với các thanh kẹp hoặc phiên bản khác là bu long theo vị trí của đầu phun sprinkler cần để , nếu là phiên bản lắp bu lông thì lực cần láp đặt khoảng 50kg.cm

  • Kiểm tra rà soát lại vị trí của đầu giảm kết nối vào đầu phun sprinkler trước khi vặn chặt giá đỡ, kiểm tra và điều chỉnh vị trí của đầu giảm bằng cách dịch chuyển theo phương nganh theo thanh vuông và phương dọc đứng để phù hợp với mặt phẳng của trần giả thạch cao tạo điểm nhìn phù hợp với không gian xung quang, nếu là bu lông thì vặn đều tất cả các bu lông, lực vặn khoảng 60kg.cm

  • Nối đầu phun sprinkler( các dạng đầu phun đều phù hợp với đầu giảm của ống nối mềm ). Kiểm tra đầu giảm bôi keo hoặc cuốn băng tan vào sprinkler để yếm khí ( tức là tránh rò rỉ khí hoặc đường thủy ) sau đó lắp đầu phun vào theo hướng dẫn lắp đầu phun sprinkler của nhà sản xuất đầu phun sprinkler để đạt hiệu quả cao nhất.

Chụp che bảo vệ đầu phun sprinkler

Tin Liên Quan