So sánh khác và giống nhau: ống mềm nối sprinkler không vỏ bọc và có vỏ bọc Inox ?

So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa ống mềm nối sprinkler không vỏ bọc và có vỏ bọc ?

Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun sprinkler không vỏ bện, và ống mềm nối đầu phun sprinkler có vỏ bện Inox cấu tạo tương đương nhau, chỉ khác nhau  cơ bản tại phần vỏ bện Inox, vậy một số điểm khác nhau đáng chú ý tại đây như sau :

Dây mềm nối sprinkler không vỏ bện :

+ có áp lực hoạt động 175Psi theo UL và lên tới 16bar theo LPCB.

+ Độ uốn cong có đường kính nhỏ hơn

+ dễ thi công hơn, do bán kính uốn cong nhỏ hơn (minimum bending:100mm), và dẻo hơn

+ Giá thành : thấp hơn

+ Kiểu cách và sản xuất : dễ hơn, nguyên vật liệu rẻ hơn

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện :

+ có áp lực 175Psi theo có chứng chỉ UL và Có chứng chỉ FM.

+ Giá thành cao hơn

+ Kiểu cách và sản xuất: khó hơn và nguyên vật liệu đắt hơn

+ Khó thi công hơn do khó uốn hơn, bán kính uốn cong lớn hơn( minimmum bending:190mm)

+Độ uốn cong có đường kính cao hơn

Tin Liên Quan