Sản xuất ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin Flexible Hose.

Sản xuất ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin Flexible Hose.

 • Với cơ sở máy móc hiện đại, Daejin Sanup., Co đã có những bước tiến vượt bậc trong việc sản xuất ống mềm/ dây mềm nối đầu phun sprinkler ,
 • Sản phẩm được chứng nhận bởi UL, LPCB, KFI, MSA, MSB…với loại Unbraid Flexible Hose Sprinkler Daejin, Model: DJ25UB. với các chiều dài: 600mm (Dj25UB600), 700mm (DJ25UB700), 1000mm (DJ25UB1000), 1200mm (Dj25UB1200), 1500mm (DJ25UB1500), 1800mm (DJ25UB1800), 2000mm (DJ25UB2000), 2500mm, 3000mm, 3500mm.
Dây mềm nối sprinkler không vỏ bện DJ25UB dài 1000mm có chứng nhận UL 175psi
Ống mềm Daejin loại không vỏ bện DJ25UB dài 1200mm, có chứng nhận UL, 12bar (175psi)
 • Sản phẩm có chứng nhận bởi FM, LPCB, KFI, MSA, MSB, ISO: với loại Braid Flexible hose Sprinkler Daejin, với model: DJ25B-600 (600mm), DJ25B-700 (700mm), DJ25B-1000 (1000mm), DJ25B-1200 (1200), DJ25B-1500 (1500mm), Dj25B-1800 (1800mm).
 • Và model Daejin braid Flexible hose sprinkler : DJ28B, có các chiều dài 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, DJ28B-700, DJ28B-1000, DJ28B-1200, DJ28B-1000, DJ28B-1500, DJ28B-1800,
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25B-1200mm áp lực 12bar có vỏ bện Inox
Dây mềm nối sprinkler braid Daejin Flexible hose DJ25B đạt 175Psi (12bar) dài 1200mm

Thông số cơ bản của Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng DAEJIN loại không có vỏ bện : Unbraid DJ25UB.

 • Model cơ bản : DJ25UB
 • Chiều dài: 600mm-2500mm
 • Rated Pressure, psig  : 175psi (12kg/cm2).
 • Max Ambient Temp, °F  : 225°F
 • Nom Inlet by Outlet Size, in. : 12/” inch, 3/4” inch.
 • Assembly Length, ft (mm) : 2.3 (700) -DJ25UB700, 3.3 (1000) – DJ25UB 1000, 3.9 (1200) – DJ25UB1200, 4.9 (1500) – DJ25UB1500, 5.9 (1800) – DJ25UB1800,  size : 1/2” and 3/4”.
 • Max No. of 90° Bends : 2 -3
 • Min Bend Radius, in: 4 .
 • Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft : 16, 34, 35, 52, 84….
Dây mềm nối sprinkler dài 1200mm Daejin
Ống mềm nối Sprinkler không vỏ bện DJ25UB dài 1200mm áp lực 175psi

Thông số cơ bản của Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng DAEJIN loại không có vỏ bện : Braid DJ25B.

 • Model cơ bản : DJ25B ( 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm )
 • Áp lực hoạt động : 175psi
 • Chứng nhận : UL
 • Size Reducer : 1/2” and 3/4”
 • Độ môi trường : 225 độ F
 • DJ25B Braided,
Ống mềm nối sprinkler hãng Daejin có vỏ bện
Dây mềm nối sprinkler DJ25B có vỏ bện Inox tiêu chuẩn FM, dài 1200mm áp lực 175psi

Thông số cơ bản của Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng DAEJIN loại không có vỏ bện : Braid DJ28B.

 • Model cơ bản : DJ28B ( 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm )
 • Áp lực hoạt động : 200psi
 • Chứng nhận : UL, FM
 • Size Reducer : 1/2” and 3/4”
 • Độ môi trường : 225 độ F
 • DJ28B Braided, DJ28B-700 braided, DJ28B-1000 braided, DJ28B-1200 braided, DJ28B-1500 braided, DJ28B-1800 braided.
Ống mềm có vỏ bện inox Daejin DJ28B dài 1200mm 200psi
Dây mềm DJ28B có vỏ bện Inox nối Sprinkler hãng Daejin áp lực 14bar.

Tin Liên Quan