Sản phẩm nổi bật tham gia triển lãm thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Hà nội secutech 2023

Sự kiện triển lãm PCCC tại Việt Nam

Daejin sanup mang sản phẩm mới, Thành tựu mới khi tham gia triển lãm thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Hà nội secutech 2023.

TRiển lãm thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Hà nội Việt Nam năm 2023- tham gia bởi 450 gian hàng, trong đó Daejin là đơn vị duy nhất sản xuất Ống mềm nối đầu phun chữa cháy tại Việt Nam tham gia triển lãm.

Ống mềm Daejin sanup tham gia triển lãm PCCC
Ống mềm Daejin tham gia triển lãm PCCC năm 2023

Một số hình ảnh đẹp, ấn tượng với sản phẩm Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinklerv – Hãng Daejin – có chứng nhận UL có chứng nhận FM, có kiểm định PCCC bởi cục PCCC Việt Nam

Sản phẩm được tin dùng tại Việt Nam.

Daejin sanup tham gia triển lãm PCCC
Daejin Sanup với triển lãm Phòng cháy chữa cháy 2023.

Ảnh chụp tại Secutech 2023- triển lãm thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại ICE Hà nội năm 2023.

Ống mềm Sprinkler- Daejin có kiểm định
Gian hàng Tham gia Triển lãm Phòng cháy tại Việt Nam 2023 trung bày nhiều sản phẩm tiên tiến đổi mới

Tin Liên Quan