Ống mềm nối đầu phun sprinkler không vỏ bọc inox hãng Daejin.

1/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 2000mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-2000),

 • Model: DJ25UB-2000
 • Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi).
 • Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT
 • Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT.
 • Chiều dài cơ sở : 2000mm.
 • Chất liệu: Inox 304.
 • Môi trường nhiệt độ 225 độ F.
 • Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm.
 • Sản xuất bởi : Daejin San up Co.
Ông mềm nối sprinkler hãng Daejin dài 2500mm,
Dây mềm nối Sprinkler DN25 hãng Daejin áp lực 12bar dài 2000mm. 

2/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 2500mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-2500),

 • Model: DJ25UB-2500
 • Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi).
 • Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT
 • Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT.
 • Chiều dài cơ sở : 2500mm.
 • Chất liệu: Inox 304.
 • Môi trường nhiệt độ 225 độ F.
 • Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm.
 • Sản xuất bởi : Daejin San up Co.
Dây mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin
Ống mềm nối nối đầu phun sprinkler Dn25 áp lực 175psi hãng Daejin. 

3/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 3000mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-3000),

 • Model: DJ25UB-3000
 • Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi).
 • Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT
 • Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT.
 • Chiều dài cơ sở : 3000mm.
 • Chất liệu: Inox 304.
 • Môi trường nhiệt độ 225 độ F.
 • Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm.
 • Sản xuất bởi : Daejin San up Co.
Ống mềm nối đầu phun sprinkler DN20 hãng Daejin áp lực 12bar - 1200mm.
Dây mềm Dn25 nối đầu phun sprinkler DN20 hãng daejin áp lực 175psi/ 12bar.

Tin Liên Quan