Ống mềm nối đầu phun sprinkler DJ25B

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ25B1800 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1800 Manufacturable length : 1800mm. (72” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ25B1500 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). 
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). 

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ25B1200 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). 
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). 

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ25B1000 175psi (UL/FM). Model : DJ25B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2”...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ25B700 175psi (UL/FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ25B700 175psi (UL/FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type DJ25B. The Genie System new sprinkler connection piping is 700/1000/1200/1500 / 1800mm hose length Braid and Unbraid...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 700m 14bar/200psi (UL/FM)\ sản phẩm có kiểm định pccc- được dán tem kiểm định PCCC...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1000m 14bar/200psi (UL/FM) được dán tem kiểm định PCCC bởi cục PCCC Việt Nam Dây mềm...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy sprinkler hãng Daejin dài...
(more)

Xem chi tiết