Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler Hàn Quốc,

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler Hàn Quốc.

Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng Daejin, có một số kích thước chủ đạo sau.

1/ Ống mềm nối sprinkler dài 600mm, DJ25UB600, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI

2/ Ống mềm nối sprinkler dài 700mm,  DJ25B700 hoặc DJ25UB700, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

Ống mềm DN25 kết nối sprinkler DN15

3/ Ống mềm nối sprinkler dài 1000mm, DJ25B1000 hoặc DJ25UB1000, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

4/ Ống mềm nối sprinkler dài 1200mm, DJ25B1200 hoặc DJ25UB1200, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

5/ Ống mềm nối sprinkler dài 1400mm, DJ25B1400 hoặc DJ25UB1400, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

6/ Ống mềm nối sprinkler dài 1500mm, DJ25B1500 hoặc DJ25UB1500, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

7/ Ống mềm nối sprinkler dài 1800mm, DJ25B1800 hoặc DJ25UB1800, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

8/ Ống mềm nối sprinkler dài 2000mm, DJ25B2000 hoặc DJ25UB2000, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

Flexible hose – Daejin Sanup co

9/ Ống mềm nối sprinkler dài 2500mm, DJ25B2500 hoặc DJ25UB2500, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

10/ Ống mềm nối sprinkler dài 3000mm, DJ25B3000 hoặc DJ25UB3000, kích thước DN25, áp lực hoạt động 12bar hoặc 16bar, đạt LPCB, UL, FM, KFI.

Cách gọi khác của Ống mềm nối đầu phun  chữa cháy sprinkler là :

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1000mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 700mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1200mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 14kg/cm2, 1800mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.

Dây mềm nối sprinkler 12bar

Dây mềm nối sprinkler Dn20, 16kg/cm2, 700mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn20, 16kg/cm2, 1200mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn20, 16kg/cm2, 1300mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn20, 16kg/cm2, 1400mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn20, 16kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.

Ống mềm nối sprinkler DN20

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 16kg/cm2, 1600mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 16kg/cm2, 1700mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 16kg/cm2, 1800mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.

Daejin flexible : https://genie-systems.com.vn/

Dây mềm nối sprinkler Dn25, 16kg/cm2, 1900mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.
Dây mềm nối sprinkler Dn25, 16kg/cm2, 2000mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM.

ống mềm / Dây mềm nối sprinkler DN15

ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1000mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM
Ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1200mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM
ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1500mm ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM

Sprinkler DN15, Flexible hose DN25 – Daejin

ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 700mm – DJ25UB700 ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM
Ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1800mm – DJ2525UB1800 ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM
ống mềm / Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 2000mm – DJ25UB2000 ( in : 1”, out : 1/2” )- UL/FM

Daejin DJ25UB1000 – DN25, Sprinkler DN15

( ống mềm ) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 700mm – DJ25B700 ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.
(Ống mềm) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1000mm – DJ25B1000 ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.
(ống mềm) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1200mm – DJ25B1200( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.

Dây mềm Inox dẻo kết nối sprinkler

( ống mềm ) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 700mm – DJ25B1500 ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.
(Ống mềm) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1000mm – DJ25B1800 ( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.
(ống mềm) Dây mềm nối sprinkler Dn25, 12kg/cm2, 1200mm – DJ25B2000( in : 1”, out : 1/2” hoặc 3/4” )- FM.

Ống mềm inox dẻo loại có vỏ bện INOX nối sprinkler

Ống Mềm INOX nối đầu phun chữa cháy hàn quốc / DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800, Dây mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy – hàn quốc.

Công trình thi công tiêu biểu :

Sản phẩm Dây mềm nối đầu phun sprinkler nối đầu phun chữa cháy Hàn Quốc, được dùng rộng rãi tại các công trình dân dụng, công nghiệp, và được đánh giá là sản phẩm tiếp kiệm chi phí, dễ dàng thi công, và tiện lợi hiệu quả về kinh tế về cả sau nay.

Sân gold sử dụng Dây mềm inox nối đầu phun sprinkler

 

 

Tin Liên Quan