Ống mềm Inox kết nối đầu phun sprinkler chữa cháy có các kích thước nào ?

Các kích thước ống mềm nối đầu phun chữa cháy cháy sprinkler – DAEJIN

Hãng DAEJIN FLEXIBLE HOSE SPRINLER

Các kích thước cơ bản có sản cho 2 loại Ống mềm nối sprinkler chữa cháy như sau :

Loại Không có vỏ bọc : ( ống mềm nối sprinkler loại không có vỏ bện DJ35UB)

 • Ống mềm nối sprinkler dài với kích thước : 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm – là loại có sẵn
 • Loại kích thước bổ sung : và có thể đặt hàng : 600mm, 500mm, 800mm, 1100mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm…
 • Model Ống mềm nối sprinkler loại này có sẵn : DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200mm, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800
 • Chứng chỉ tiêu chuẩn loại Ống mềm không vỏ bện Inox : UL, LPCB, KFI, MSA….

ống mềm Inox kết nối sprinkler chữa cháy – Daejin Hàn Quốc

Loại có vỏ bện Inox : ( Ống mềm nối sprinkler có vỏ bện DJ25B)

 • Ống mềm nối sprinkler dài với kích thước : 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm – là loại có sẵn và có vỏ bện INOX ở bên ngoài, tác dụng bảo vệ, chống tia lửa, ,,,, và chịu áp lực cao hơn loại không có vỏ bện
 • Loại kích thước bổ sung : và có thể đặt hàng : 600mm, 500mm, 800mm, 1100mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm.. giá cả đắt hơn loại không có vỏ bện, vì loại này sản xuất khó hơn, chất lượng cao hơn, tiêu chuẩn khắt khe hơn…
 • Model Ống mềm nối sprinkler loại có vỏ bện : DJ25B-700, DJ25B-1000, DJ25B-1200mm, DJ25B-1500, DJ25B-1800
 • Chứng chỉ tiêu chuẩn loại Ống mềm vỏ bện Inox : FM, UL, LPCB, KFI, MSA….

Dây mềm nối sprinkler – chất liệu Inox Uốn cong áp lực 16bar

Cách gọi khác :

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”) 1000mm, 16kg/cm2-16bar, FM/ UL/LPCB,

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”) 1200mm, 16kg/cm2-16bar, FM/ UL/LPCB. – DaejinFlexible hose

 

 • Dây mềm  DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN20(3/4”) 1800mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1800.
 • Dây mềm DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN20(3/4”) 1200mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1200.
 • Dây mềm  DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN20(3/4”) 1000mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1000.
 • Dây mềm  DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN15(1/2”) 1000mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1000.
 • Dây mềm  DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN15(1/2”) 700mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB700.
 • Dây mềm DN25 (1”) – 1inch nối sprinkler DN20(3/4”) 700mm, 12kg/cm2-12bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB700.

 Dây mềm nối sprinkler DN20 áp lưc 16bar, dài 600mm – UL

 • Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”) 1800mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1800,
 • Dây mềm DN25 ( 1inch )- 1” nối sprinkler DN20(3/4”) 1500mm, 14kg/cm2-14bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1500,
 • Dây mềm DN25 ( 1inch )- 1”  nối sprinkler DN20(3/4”) 1200mm, 14kg/cm2-14bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1200,
 • Dây mềm DN25 ( 1inch )- 1”  nối sprinkler DN20(3/4”) 2500mm, 14kg/cm2-14bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB2500.
 • Dây mềm DN25 ( 1inch )- 1”  nối sprinkler DN20(3/4”) 3000mm, 14kg/cm2-14bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB3000.
 • Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”) 3000mm, 14kg/cm2-14bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB3000.

            Ống mềm DN25 nối sprinkler 3/4” – 16bar – 700mm – UL/LPCB/FM-DAEJIN

 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 2000mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB2000.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1800mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1800.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1200mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1200.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1000mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1000.

Ống mềm nối sprinkler DN25

 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN15(1/2”) 700mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB700.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN15(1/2”) 1000mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1000.
 • Ống mềm DN25 inox nối sprinkler DN15(1/2”) 1200mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1200.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN15(1/2”) 1500mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1500.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN15(1/2”) 1800mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1800.

DJ25Ub1000 – Daejin ống mềm loại không có vỏ bện- kiện hàng theo đơn

 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 3000mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB3000.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 600mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB600.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 500mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB500.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 800mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB800.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 700mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB700
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1100mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1100

Sprinkler flexible hose – DAEJIN – Dài 600mm 

 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 300mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB300.
 • Ống mềm DN25 (1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1300mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1300.
 • Ống mềm DN25(1”) inox nối sprinkler DN20(3/4”) 1600mm, 16kg/cm2-16bar, UL/FM/LPCB – DJ25UB1600.

Dây mềm nối sprinkler DN15

Đầu phun Protector thích hợp để kết nối với Ống mềm nối sprinkler DAEJIN.

Các đầu phun hãng Protector

 • Đầu phun sprinkler quay lên PS001 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS002 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler loại âm trần PS003 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS004 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM. Phản ứng nhanh.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS005 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM. Phản ứng nhanh.

Một đầu kết nối với đường ống nước cứng của ống mềm nối sprinkler bằng phương pháp ren

 • Đầu phun sprinkler quay ngang PS007 (½”/15mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. UL/FM. K=5.6.
 • Đầu phun sprinkler quay ngang PS008 (½”/15mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. UL/FM. K=5.6 phản ứng nhanh.
 • Đầu phun sprinkler quay lên P215 (¾”/20mm) 57ºC/ 68 ºC / 79 ºC / 93 ºC S.R. Chrome Finish.UL. K=8.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống P216 (¾”/20mm) 57ºC/ 68 ºC / 79 ºC / 93 ºC S.R. Chrome Finish.UL. K=8.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống P022 (¾”/20mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. K=11.5
 • Đầu phun sương tạo màn ngăn cháy P056 (½”/15mm). K=5.6.

 Đầu phun sprinkler Protector PS

 

Vui lòng liên hệ : Tel: 024 22175656 Website: https://genie-systems.com.vn  ( Daejin Flexible Hose sprinkler – Daejin Sanup Co.)

Tin Liên Quan