Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy- đạt tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN – Có kiểm định PCCC.

Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy- đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13455:2022  – TCVN  – Có kiểm định PCCC.

Sản phẩm Ống mềm cơ bản đang được cục PCCC Việt Nam kiểm định đạt tiêu chuẩn của hãng Daejin tính đến ngày 31/1/2023 như sau:

 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 700mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 700 và DJ28B-700.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 700mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 700 và DJ28B-700.
Ống mềm inox kết nối Sprinkler D20 có kiểm định
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy sprinkler D15
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 1000mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 1000 và DJ28B-1000.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 1000mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 1000 và DJ28B-1000.
Dây mềm nối đầu phun hãng DAEJIN
Ống mềm kết nối Sprinkler #cattalog Daejin

#Cattalog Daejin, #DaejinCattalog

 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 1200mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 1200 và DJ28B-1200.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 1200mm ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 1200 và DJ28B-1200.
Ống mềm Daejin có kiểm định PCCC nối sprinkler D20
Ống mềm dành kết nối đầu phun chữa cháy D25UB-1200 có kiểm định PCCC
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 1500mm. (đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.). model: DJ25UB- 1500 và DJ28B-1500.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 1500mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 1500 và DJ28B-1500.
Ống mềm 1500mm có kiểm định PCCC - Cattalog Daejin
Ống mềm kết nối với đầu phun chữa cháy dài 1500mm- đã dán tem kiểm định PCCC,
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 1800mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 1800 và DJ28B-1800.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 1800mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.) model: DJ25UB- 1800 và DJ28B-1800.
Ống mêm Daejin có kiểm định PCCC - 1800mm
Dây mềm inox nối đầu phun chữa cháy Sprinkler có kiểm định PCCC dài 1800mm
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 2000mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 2000 và DJ28B-2000.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 2000mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 2000 và DJ28B-2000.
ốNG MỀM KẾT NỐI SPRINKLER - ĐÃ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH PCCC VÀ DÀI 1000MM
Ống mềm dài 1000mm có kiểm định bởi cục pccc- HÃNG dAEJIN
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D15 – chiều dài 2500mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 2500 và DJ28B-2500.
 • Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler loại D20 – chiều dài 2500mm, ( đạt kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định PCCC.), model: DJ25UB- 2500 và DJ28B-2500.

Sản phẩm được sản xuất bởi Daejin: và được kiểm định bởi cục PCCC Việt Nam.

Ống mềm có kiểm định loại có vỏ bện INOX
Ống mềm dành kết nối sprinkler- đã dán tem kiểm định bởi cục PCCC – dài 2500mm.

Tin Liên Quan