Nội dung kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động sprinkler

Nội dung kiểm tra lắp đặt hệ thống chữa cháy dùng sprinkler tại CÔNG TRÌNH

1/ Kiểm tra hồ sơ:

  • trước tiên Kiểm tra hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy của hệ thống bao gồm: GCN thẩm duyệt, bản vẽ thẩm duyệt.
  • Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu về PCCC của hệ thống bao gồm: Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, các biên bản kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, bản vẽ hoàn công phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng phòng cháy chữa cháy, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  • Kiểm tra trách nhiệm bảo dưỡng hệ thống pccc, kiểm tra định kỳ hệ thống của chủ cơ sở.
Ống mềm nối Sprinkler đạt chứng chỉ FM đạt 14bar
Dây mềm nối Sprinkler đạt áp lực 200psi hãng Daejin model DJ28B chứng chỉ UL và FM.

2/ Kiểm tra thực tế:

– Kiểm tra việc duy trì tình trạng thực tế của hệ thống và các thiết bị (Bơm chữa cháy, đường ống cấp nước chữa cháy, đầu phun Sprinkler…) theo thiết kế đã lắp đặt.

– Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị: Khả năng hoạt động, quy trình, chế độ vận hành của các bơm chữa cháy, tủ điều khiển, van điều khiển…

– Kiểm tra việc duy trì lượng nước dự trữ phục vụ chữa cháy.

– Kiểm tra thực nghiệm tình trạng hoạt động của hệ thống tại các đầu phun nếu thấy cần thiết.

Ống mềm nối Sprinkler đạt 200psi ( 14bar) DJ28B-1200
Dây mềm nối Sprinkler 1200mm áp lực 200psi chứng chỉ FM và UL hãng Daejin

 

Tin Liên Quan