Kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy ở đâu ?

Thủ tục kiệm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

kiểm định thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy để sử dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp

Thời hạn giải quyết khi kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy:

– Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định. + Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Các đối tượng được kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các loại máy bơm chữa cháy và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định. các sản phẩm như đầu phun sprinkler, báo cháy, vòi chữa cháy, van chữa cháy, tủ trung tâm báo cháy, đầu báo rò khói quang, thiết bị cứu hộ cứu nạn….. được quy định rõ là phải kiểm định trước khi đưa vào sử

Cơ quan có chức năng kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy là : Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính sau khi kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy:

Giấy chứng nhận Kiểm định Phương tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY”.

 

Sản phẩm Ống mềm Inox nối đầu phun sprinkler

Tin Liên Quan