Khi nào dùng đầu phun Sprinkler quay lên, khi nào dùng quay xuống ?

Khi nào dùng sprinkler quay lên, khi nào dùng sprinkler quay xuống ?

Thi công hệ thống chữa cháy sprinkler nước là thi công hệ thống phức tạp và đòi hỏi kiến thức lẫn kỹ năng trình độ cao, phải hiểu biết về hệ thống, đối với những người vừa làm hoặc đã làm 20-30 năm nhưng để tiếp cận với hệ thống luôn luôn cải tiến và hiện đại thì đòi hỏi phải tiếp thu những giá trị truyền thống kinh nghiệm lẫn giá trị mới mẻ hiện đại để áp dụng vào hệ thống đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Sprinkler quay lên và Quay xuống được nêu rõ tại Quy chuẩn 06-2010 hoặc 3890-2009 và theo 7336-2003

Đầu phun sprinkler

Tin Liên Quan