Đặc tính kỹ thuật của Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Ống mềm Daejin.

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler 
Ống mềm nối đầu phun Sprinkler

Đặc tính kỹ thuật của Ống mềm nối đầu phun Sprinkler – Ống mềm Daejin.

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler , Daejin ống mềm 1200mm
Ống mềm nối đầu phun Sprinkler , Daejin ống mềm 1200mm

Thông số kỹ thuật của Ống mềm nối đầu phun Sprinkler 

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler , Daejin ống mềm 1200mm, daejin nhà máy sprinkler - 1000mm
Ống mềm nối đầu phun Sprinkler , Daejin ống mềm 1200mm, daejin nhà máy sprinkler – 1000mm

Tin Liên Quan