Cách lắp đầu phun sprinkler vào Ống mềm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm nối đầu phun sprinkler áp lực 16bar

  • Lắp đầu ống mềm vào ống thép cứng dẫn nước
  • lắp thanh bar lên khung xương thạch cao
  • dùng cờ lê lắp đầu phun vào thu của ống mềm
  • trước khi lắp đầu phun, phải cuốn băng tan vào đầu phun sprinkler, sau đó lắp vào thu của ống mềm
  • lắp thu vào kẹp trung tâm và điều chỉnh vị trí sao cho phù hợp với tấm thạch cao

Tin Liên Quan