Các chứng chỉ đạt được của Sản phẩm ống mềm nối đầu phun chữa cháy hãng Daejin

Các chứng chỉ đạt được của Sản phẩm ống mềm nối đầu phun chữa cháy hãng Daejin.

Qua nhiều giai đoạn thì Daejin đã đạt được rất nhiều chứng nhận độc lập của các tổ chức có uy tín trong nước và ngoài nước và thế giới.

phải kể đến như các sản phẩm ống mềm nối đầu phun chữa cháy không có vỏ bện: model DJ25UB với các chiều dài 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm,

và các sản phẩm có vỏ bện Inox : model DJ25B và DJ28B, với chiều dài tương ứng như 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500m, 1800mm

các chứng chỉ độc lập có uy tín như: MSA, KFI, ABS, UL, FM, LPCB.

Sản phẩm đạt được được sản xuất trên tất cả các nhà máy của Daejin trong nước và nước ngoài.

Tin Liên Quan