21
2020
03
Lựa chọn ống mềm nối sprinkler dài 1800mm theo thiết kế pccc ?

Lựa chọn ống mềm nối sprinkler dài 1800mm theo thiết kế pccc ?

1/ Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 1800mm Model: DJ25UB-1800 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 1800mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Daejin Sanup Co. 2/ Flexible Sprinkler Hose 15A,...
Đọc Thêm

21
2020
03
Thông số và Ứng dụng của Ống mềm kết nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm

Thông số và Ứng dụng của Ống mềm kết nối đầu phun chữa cháy sprinkler loại 1500mm

1/ Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 1500mm Model: DJ25UB-1500 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 1500mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. DJ25Ub1500/ Dj25Ub1200 Flexible sprinkler hose 2/...
Đọc Thêm

21
2020
03
Ưu điểm khi dùng ống mềm nối Sprinkler loại 1200mm

Ưu điểm khi dùng ống mềm nối Sprinkler loại 1200mm

1/ Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 1200mm Model: DJ25UB-1200 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 1200mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Flexible Sprinbkler Hose 15A/20A, 172psi(12bar) 1200mm 2/...
Đọc Thêm

21
2020
03
Thông số loại Ống mềm nối đầu phun sprinkler 1000mm như nào ?

Thông số loại Ống mềm nối đầu phun sprinkler 1000mm như nào ?

1/ Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 1000mm Model: DJ25UB-1000 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 1000mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Flexible Sprinkler Hose 15A, 1000mm, 12bar Daejin 2/...
Đọc Thêm

21
2020
03
Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 700mm

Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 700mm

1/ Loại ống mềm nối đầu phun sprinkler dài 700mm Model: DJ25UB-700 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 700mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Model: DJ25UB-700 ( Unbraid)- Daejin Flexible.  2/...
Đọc Thêm

21
2020
03
Ống mềm nối đầu phun sprinkler không vỏ bọc inox hãng Daejin.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler không vỏ bọc inox hãng Daejin.

1/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 2000mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-2000), Model: DJ25UB-2000 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 2000mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Dây...
Đọc Thêm

21
2020
03
Các loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin

Các loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin

1/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 1500mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-1500), Model: DJ25UB-1500 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 1500mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc DN20, 2 kẹp thanh ngang, và 1 thanh ngang, kèm 01 kẹp trung tâm. Sản xuất bởi : Daejin San up Co. Flexible...
Đọc Thêm

21
2020
03
Ống mềm nối đầu phun Sprinkler

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler. Các loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng Daejin như sau: 1/ loại ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 700mm loại không vỏ bọc ( Unbraid) DJ25UB-700), Model: DJ25UB-700 Áp lực hoạt động : 12bar ( 175psi). Đầu vào : DN25 NPT hoặc BSPT Đầu ra : DN15 hoặc Dn20 NPT hoặc BSPT. Chiều dài cơ sở : 700mm. Chất liệu: Inox 304. Môi trường nhiệt độ 225 độ F. Bộ sản phẩm bao gồm : Ống mềm inox, Kép nối, Đầu thu DN15 hoặc...
Đọc Thêm