Ống mềm nối đầu phun DJ28B

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 700mm DJ28B-700 200psi (FM). Model : DJ28B-700 Manufacturable length : 700mm. (36” ) outlet : 1/2” or 3/4”. Hose...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1000mm DJ28B1000 200psi (FM). Model : DJ28B-1000 Manufacturable length : 1000mm. (36” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm 200psi (FM)

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1200mm DJ28B1200 200psi (FM) Model : DJ28B-1200 Manufacturable length : 1200mm. (48” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1500mm DJ28B1500 200psi (FM). Model : DJ28B-1500 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).
Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm 200psi (FM).

Flexible Sprinkler Hose DN25 Braid type 1800mm DJ28B1800 200psi (FM). Model : DJ28B-1800 Manufacturable length : 1500mm. (60” ) outlet : 1/2” or...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1800m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM)

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1500m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).
Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM).

Dây mềm nối sprinkler có vỏ bện inox dài 1200m 14bar/200psi (UL/FM) Dây mềm nối đầu phun sprinkler DN25 có vỏ bện Inox hãng Daejin. Ống...
(more)

Xem chi tiết