Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1500

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 1500mm áp lực 14bar- có kiểm định PCCC và được dán tem kiểm định bởi cục PCCC Ống...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 175psi
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 175psi

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 15A 175psi ( Daejin) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 175psi Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 12bar 
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 12bar 

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 25A 12bar Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 12bar Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 12kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 12kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1500mm 20A 12kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1500 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1500mm Pressure: 12kg/cm2 Made in : Daejin Sanup...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 175psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 175psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler DN15, 1500mm, 175psi UL. Model chính của Dây mềm Daejin tiêu chuẩn UL : DJ25UB1500 Model chính của...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.
Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun chữa cháy, 16bar.

Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1500mm . Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar
Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar

Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1500mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB
Dây mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB

Dây mềm hay Ống mềm nối sprinkler 1”, 1500mm, 14kg/cm2, 16bar LPCB, chứng chỉ UL, KFI, FM, MSA cho hãng Daejin Flexible hose sprinkler.  Dây...
(more)

Xem chi tiết