Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1200

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 175psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 175psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 175psi UL. Dây mềm hãng Daejin nối sprinkler DN15 Chiều dài dây mềm Daejin : 1200mm Model...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.

Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1200mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.

Dây mềm Inox DJ25UB-1200 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1200mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL

Dây mềm nối sprinkler 1” 1200mm, 14kg/cm2 14bar, 16bar UL Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1200mm, 14kg/cm2 hoặc 14bar, UL...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL
Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL

Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 1200mm, 16kg/cm2 UL Dây mềm inox 1” nối sprinkler, 700mm, 16kg/cm2 UL Dây mềm inox 1” nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm DN20 (3/4”) nối đầu phun 12bar/175Psi UL dài 1200mm
Dây mềm DN20 (3/4”) nối đầu phun 12bar/175Psi UL dài 1200mm

Dây mềm Inox DN20 (3/4” inch) nối đầu phun chữa sprinkler, áp lực 12bar/175Psi UL dài 1200mm, 16bar – LPCB, 175psi- UL, KFI,...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm INOX kết nối đầu phun sprinkler – DJ25Ub1200
Dây mềm INOX kết nối đầu phun sprinkler – DJ25Ub1200

Bộ dây mềm nối đầu phun chữa cháy DJ25UB1200 chiều dài dây mềm: 1200mm, bao gồm : dây mềm, thanh bar, kẹp thanh , kẹp trung...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200
Dây mềm Inox nối đầu phun chữa cháy – DJ25Ub1200

Dây mềm Inox nối sprinkler chữa cháy loại DJ25UB1200 Bộ sản phẩm Dây mềm Inox nối sprinkler được cấu tạo như sau Dài 1200mm,...
(more)

Xem chi tiết