Ống mềm nối đầu phun DJ25UB-1200

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy 1200mm áp lực 14bar- có kiểm định pccc và được dán tiêm kiểm định pccc Ống mềm...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 200psi
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 200psi

Flexible Sprinkler Hose 1200mm 15A 175psi – 12kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1200mm Pressure: 200psi Made...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2
Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2

Flexible Sprinkler Hose 1200mm 20A 14kg/cm2 ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Lenght : 1200mm Pressure: 14kg/cm2 Made in : Daejin...
(more)

Xem chi tiết
Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar
Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar

Flexible Sprinkler Hose 25A 1200mm 14bar. ( Daejin ) Model: DJ25UB-1200 Hose: Type Unbraid Inox. Pressure: 14BAR Made in : Daejin Sanup Co ( VietNam /...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL
Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL

Dây mềm Inox Daejin nối sprinkler D20, 1200mm, 200psi UL. Dây mềm hãng Daejin nối sprinkler DN15 Chiều dài dây mềm Daejin : 1200mm Model...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.
Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.

Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar. Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1200mm. Dây mềm DN25 nối...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.
Dây mềm Inox DN25 (1”) nối sprinkler DN15(1/2”), 1200mm 16bar.

Dây mềm Inox DJ25UB-1200 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1200mm UL/LPCB ( Daejin sanup co ) Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler...
(more)

Xem chi tiết
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL
Dây mềm nối sprinkler DN25/1” 1200mm, 14kg/cm2, 16bar UL

Dây mềm nối sprinkler 1” 1200mm, 14kg/cm2 14bar, 16bar UL Dây mềm nối sprinkler DN20 (3/4”) dài 1200mm, 14kg/cm2 hoặc 14bar, UL...
(more)

Xem chi tiết