HÀ NỘI :

Zone OTT 3 – HandiResco New Urban Area –
Pham Van Dong Street – Ha noi
Phone: 024. 2217 5656
Fax: 024. 2217 5656
Email : ongmemdaejin@gmail.com

HỒ CHÍ MINH :

19/21 Tân Phú – Phường Tân Phú – Quận 7 –
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel : 033.4802227
Email : ongnoimemdaejin@gmail.com